Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

1. třída – školní týden 18. 5. – 22. 5. 2020

Portál Nová škola zahájil online výuku pro žáky 1. ročníku. Živá vysílání jsou připravena na  YouTube kanálu Online výuka každý den od 9:00. Dívat se můžete i kdykoli později. 

 • Matematika
  • orientace v číselné řadě 0 – 20
  • porovnávání čísel v oboru 0 – 20
  • rozklad čísel 0 – 20
  • sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes 10
  • typy příkladů: 16 + 4 =              19 – 7 =
  • slovní úlohy typu o více, o méně
  • opakování – geometrické tvary
 • Český jazyk – čtení, psaní
  • čtení delšího textu, pohádka – práce s textem, porozumění textu
  • skládání slov (slabikotvorné r a l – krtek, cvrček, vlnka, srnka, mlha)
  • psaní slov na tabulku velkým tiskacím písmem (např. FANTAZIE, FIALKA, KARAFIÁT, FRANCIE)
  • nácvik čtení slov se slabikou di, ti, ni
  • skládání slov – lodička, divočina, piští, botičky, matička, básnička, kotník)
  • v písance nácvik písmenek – b, B, ž, Ž
  • opis a přepis slov – boty, buk, Bobeš, Bohouš, žák, Žaneta
  • i nadále procvičovat opis, přepis vět – např. Báru bolí nohy. Má nové boty. V lese žije ježek.
  • diktát slov (bác, Bobeš, růže, žába, Žaneta)
 • Prvouka
  • Ája jde nakupovat
  • Zaměstnání dospělých lidí
 • Anglický jazyk
  • Milí žáci, tento týden si zopakujete:
   • školní potřeby. V učebnici na straně 12 – 13 pojmenujte všechno, co Polly vytahuje z tašky. Např. a green pencil, a yellow pencil-case, …
   • slovíčka, která už znáte. Znovu se podíváme na pyramidu v učebnici na straně 33. Začněte nahoře u klobouku. Nejdříve spočítejte, potom řekněte barvu + věc. Připomeňte si, že když je něčeho 2 a více, přidáme koncovku –s (bags, T-shirts, dolls)
   • Pyramidu počítejte takto:
    • One red hat
    • Two blue shoes
    • Free green bags
    • Four pink dolls …..

Přeji vám hezké dny

P. Mrnuštíková