Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Jazyk český

Učebnice: Školák Pepa str. 16 – 21

Cíle a učivo na tento týden:

Pepova písanka 1 str. 6 – 7

– vyslovit dvouslabičné slovo po hláskách

– spojit slyšené hlásky do dvouslabičného slova

– slabikovat slovo a rozeznat slabiky krátké a dlouhé

– číst nacvičené hlásky – O,o, Ó, ó, S, s, M, m, A, a, Á,á

– osvojit si hlásky E, e É, é, L, l

– číst slabiky z nacvičených hlásek SO, SÓ, SA, SÁ, MO, MA, MÁ, SE, SÉ, ME, MÉ, LO, LÓ, LA, LÁ, LE, LÉ.

– číst jednoslabičná a dvouslabičná slova – SAM, SÁM, MÁMA, SAMA, MASO, EMA, ESO, MÁME, LES, SELE, MELE, LÁME, LASO,…

Cíle a učivo na tento týden:

– nacvičit písmeno E, É

– psát slova EMA, ESO, MÉÉ

– nacvičit písmeno L

– psát slova LES, SELE, MELE, OSEL

Online vyučování:

– schůzky budou na tři skupiny po 20 minutách od pondělí do pátku

– každý den připravit Školáka, Písanku, tabulku, pouzdro!

– 1. skupina 8: 20 – 8: 40

– 2. skupina 8: 45 – 9: 05

– 3. skupina 9: 10 – 9: 30

PO – Školák – str. 16, Písanka – 1 str. 6/ 3 řádky

ÚT – Školák – str. 17, Písanka – 1 str. 6/ další 3 řádky

ST – Školák – str. 18, Písanka – 1 str. 7/ 3 řádky

ČT – Školák – str. 19, Písanka – 1 str. 7/ další 4 řádky

– Školák – str. 20 – 21

Matematika

Učebnice: Matýskova matematika 1 str. 31 – 35

Cíle a učivo na tento týden:

číst a psát číslice v oboru 5

– pamětně sčítat a odčítat v oboru 5

– zapisovat příklady na sčítání a odčítání v oboru 5

– porovnávat množství v oboru 5

– tvořit slovní úlohy s mincemi

Online vyučování:

– každý den připravit Matýska, tabulku, pouzdro, 10 větších Lego nebo dřevěných kostek, mince – 5 jednokorunových a 2 dvoukoruny

– schůzky budou na tři skupiny po 20 minutách od pondělí do pátku, mimo středu

– 1. skupina   9: 35 – 9: 55

– 2. skupina 10: 00 – 10: 20

– 3. skupina  10: 25 – 10: 45

PO – Matýsek str. 31

ÚTMatýsek str. 32

ST –  Matýsek str. 33

ČT – Matýsek str. 34

PÁ – Matýsek str. 35

Prvouka

 Učebnice: S Pepou do školy – str. 40 – 42

 Cíle a učivo na tento týden:

jmenovat listnaté stromy

rozeznávat listnaté stromy podle tvaru listů

– vyjmenovat plody podzimu

– doplňovat obrázkové řady podle předlohy

– doplňovat řady podle děje – pracovní postup

Písanka Čárymáry s Pepou – str. 19 – 21

Online vyučování:

–  schůzka bude na tři skupiny po 20 minutách ve středu

– připravit – S Pepou do školy, Čárymáry, tabulka, pouzdro

1. skupina   9: 35 – 9: 55

– 2. skupina 10: 00 – 10: 20

– 3. skupina  10: 25 – 10: 45

Učivo: Podzimní drak – práce s papírem

Pomůcky: barevný papír, bílý papír, nůžky, lepidlo, pastelky, provázek

Postup:

– Vystřihni z bílého papíru čtverec, na něj nakresli obličej draka, nebo vybarvi dle tvé představy, pak v jednom rohu čtverce připevni provázek.

– Z barevných papírů vystřihni mašle a ty připevni na provázek.

– Pracovní postup předvedu v pondělí na závěr Jč.

– Kontrola proběhne ve středu v online vyučování v prvouce.

Zdraví vás Pepa a p. uč. Sadílková