Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

1. třída – školní týden 20. 4. – 24. 4. 2020

Portál Nová škola zahájil online výuku pro žáky 1. ročníku. Živá vysílání jsou připravena na  YouTube kanálu Online výuka každý den od 9:00. Dívat se můžete i kdykoli později. 

 • Matematika
 • Český jazyk – čtení, psaní
  • procvičování čtení slov s písmenkem B
  • práce se slabikářem (doplňovací cvičení, hádanky)
  • skládání slov a vět typu: kravička, vyprat, bledule ..)
  • psaní slov na tabulku velkým tiskacím písmem (např. BARBORKA, KLOBOUK, BUDULÍNEK, LIBEREC, ŽANETA, JEŽEK)
  • učíme se psát adresu
  • nové písmenko Ž – čtení slabik, slova jednoslabičná, dvojslabičná, víceslabičná
  • práce se slabikářem
  • v písance nácvik nového písmena – z, Z
  • i nadále procvičovat opis, přepis vět – např. Kozel se pase. To je koza Róza.
  • opis slov (např. závin, zámek, Zina, Zita)
  • diktát slov (koza, zima, zamává, Róza, Zita)
 • Prvouka
  • orientace v čase – rok, roční období
  • měsíce v roce
  • rodinné oslavy
 • Anglický jazyk

Milí žáci,

tento týden si zopakujete:

 • Barvy, čísla a slovíčka, která znáte.
 • Otevřete si učebnici na straně 33 a pojmenujte celou pyramidu. Řekněte počet, barvu a věc/věci. Začněte nahoře: one red hat, two blue shoes, three green bags a pokračujte sami dále.
 • Vzpomeňte si, že pokud je věcí více – přidáme na konec –s (bags, dolls, planes)

Mějte se hezky a přeji vám, ať se vám práce daří.

P. Mrnuštíková