Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

ŠKOLÁK PEPA – JČ/ PRV

Prosím rodiče, aby si děti každý den přečetly celé texty z učebnice Školák Pepa, probírané v online hodině, čtení opakujte nejméně 2x. 

TÉMA:

– souhrnné opakování o ročním období zima – zimní sporty, oblečení do tohoto ročního období, zimní měsíce, počasí, délka dne, činnosti během dne, čas

– opakování čtení slabik s di, ti, ni, dy, ty, ny,

– slova s d, b

– čtení souvislého textu s větami v daném tématu

Učivo:

– PO – v online hodině: str. 23, 24, dú: str. 24 cv. hvězdička, procvičení čtení – text na str. 23 a 24

– ÚT – v online hodině: str. 25, 26 dú: str. 26 – číst celou stranu 3x.

– ST –  v online hodině: str. 27, 28 dú: str. 28 cv. 2

– ČT – v online hodině: str. 29, dú: str. 30 – 32 přečíst text

– PÁ – v online hodině: str. 30 – 31 – kontrola čtení

– Písanka – str. 7 – dokončit – str. 9

MATÝSEK – MA

TÉMA:

– souhrnné opakování oboru 0-10: číselná osa, číselná řada, nerovnosti, rozklady, sčítání, odčítání, řetězce příkladů, slovní úlohy

– čas – hodina celá

– číselný obor – 11 – 20

Učivo:

– PO – v online hodině: str. 55 – dokončení, str. 58, dú: str. 58 cv. 4

– ÚT – v online hodině: str. 57 – slovní úlohy, str. 59, dú: str. 57 cv. 2

– ST –  v online hodině: MATÝSEK 3 – str. 1A 2, dú: upřesním v online hodině

– ČT – v online hodině: str. 3 a 4, dú: upřesním v online hodině

– PÁ – v online hodině: str. 5 a souhrn za celý týden

VV