Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 11. 5. – 15. 5. 2020

 • – Slabiky bě, pě, vě, mě. Výslovnost a psaní. Shrnutí – skupiny s písmenem s ě.
  • Čtení- Pohádky libovolné, vlastní.
  • Psaní- Správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének.
  • Sloh- Pojmenování předmětů a jejich vlastnosti. Otázky a odpovědi.
 • MAT- Opakování násobků čísla 5. Dělení 5. Opakování násobení a dělení čtyřmi a pěti. Závorky.
 • PRV- Obec a okolí kolem ní. Kultura. Orientace v obci.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

 • Pondělí 11. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • JČ: JČ/PS 37/23., 24., 25.
   • JČ učebnice 86/1 po přečtení textu: Letadlo si hlasitě odpověz na všechny fialové puntíky pod článkem.
   • Písemně do sešitu str. 86/2.
  • MAT:
   • malá MAT str. 32. celá.
   • Nová MAT červená 1/1., 3., 4.
  • JČ čtení a psaní:
   • Čítanka str. 105 a 106. text Hádka.
   • Slova a slovní spojení si několikrát přečti a užij je ve větách. Nic nemusíš psát:
   • na punčocháčích, ve stříbrných,    na tramvaj,    střevíčkách,    knoflíček,    a běduje,    v tmavém,    pospíchají,    ručičky,    na hodinkách,    do kabátu,     
   • Písanka: str. 23. jen 2 řádky.
 • Úterý 12. 5.
  • JČ mluvnice :
   • učebnice přečti si ze str. 86. báseň: Veverky v zimě hlasitě a splň cv. 3., 4., 5. Podstatná jména a slovesa z básně nevypisuj, jen je urči ústně.
   • JČ učebnice 87/3 napiš jako diktát nebo přepis pro PO krácený o 2 věty.
   • Přečti si potichu článek Slůně v ZOO ze str. 87.
   • Na nadepisovací fólii doplň 87/2.
  • MAT:
   • malá MAT str. 18 celá.
   • Nová MAT červená 2/2., 3., 4.
  • JČ čtení a sloh: Čítanka text Hádka přečíst znova.
   • Vyber správné odpovědi a odpověz celými větami ústně.
   • Dospělí lidé i děti se někdy pohádají. Důležité je umět si odpustit, smířit se. Řekni a doplň co bys odpustil/a a co bys odpustit nemohl/a.
   • Svému kamarádovi nebo kamarádce bych odpustil/a, kdyby například……………………………………………………………………………………………………………….
   • Nemohl/a bych odpustit, kdyby…………………………………………………………………………………………………………………….
   • Rodiče se chystali (do divadla-do kina-na koncert-na výstavu).
   • Tatínek zjistil, že nemá (peníze-boty-klobouk-vstupenky).
   • Podezříval maminku, že je (vyhodila-prodala-darovala).
   • Maminka zas hubovala tatínka, že je (pořádný-nepořádný).
   • Vstupenky do divadla našla…………………………………………………………………………………………….
   • Vypracuji si D.Ú. v DM-SW ze slohu. Je to pracovní list k textu z učebnice JČ str. 88. Hrníček. PL je přístupný po celý týden od pondělka 11.5. do neděle 17. 5. včetně.
 • Středa 13. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • JČ: učebnice – Zopakuj si a hlasitě si přečti 3 krát růžový rámeček dole na str. 87.
   • Přečti si  hlasitě text str. 89. v učebnici:  Hříbě a splň všechny oranžové puntíky pod článkem.
   • Jako přepis pro všechny napiš cv. 89/3.
   • JČ učebnice – Zopakuj si a hlasitě si přečti 3 krát růžový rámeček dole na str. 89.
   • JČ/PS 14/2.
  • MAT:
  • PRV:
   • PRV/PS 64., 65.
 • Čtvrtek 14. 5.
 • Pátek 15. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • učebnice str. 90. přepiš báseň Co říká smeták cv. 3. do sešitu a podtrhni v textu vlnovkou všechna slovesa.
   • Potom je vypiš každé na řádek zvlášť do sešitu a přidej k nim tato slova, která odpovídají na otázku JAK? Příklad: říká-jasně, uteč-rychle,… atd. Nabídku najdeš ve cv. 4.
   • Přečti si růžový rámeček dole na stránce 90.
  • MAT:
   • malá str. 20. Celá
   • Nová MAT červená 4/1.,2.,4.
  • PRV:
   • Vypracuji si D.Ú. v DM-SW z PRV. Pracovní list je přístupný po celý týden od pondělka 11.5. do neděle 17. 5. včetně.