Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 14. 4. – 17. 4. 2020

 • -Pravopis vlastních jmen. Vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic.
  • https://www.youtube.com/watch?v=1kBL4Sdmgyg 
  • Sloh– Popis podle obrázků.
  • Psaní– Hygienické a pracovní návyky. Dodržování tvarů písmen podle normy psaní. Správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének.
  • Čtení– Plynulé čtení s porozuměním.
 • MAT- Násobení třemi. Násobky čísla 3. Dělení třemi.
 • PRV- Svátky jara. Velikonoce. Opakování rostliny na jaře.
 • AJ – Milí žáci, tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze.

 • Úterý 14. 4.
  • JČ mluvnice
   • text učebnice str. 75. Čteme hlasitě. Odpověz ústně na všechny otázky pod článkem v puntících oranžových i fialových.
   • Zopakuj si: růžový rámeček přepiš do sešitu. Stačí pouze první a třetí větu. Lidé mají jména a příjmení. Vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem.
   • Cvičení 4. písemně do sešitu.
   • Cvičení 5. ústně.
  • Matematika
   • Zopakuj si násobky čísla 2 jako řadu nahoru a dolů. Do sešitu opiš z velké MAT dole na str. 19. rámeček v pravém spodním rohu. 10:2 se rovná 5 a slova dělenec, dělitel a podíl. 5 krát 2 se rovná 10 a slova činitel, činitel a součin. Nauč se je zpaměti a řekni si i 3 a 3 slova, která se pojí se sčítáním a odečítáním.
   • Slovní úlohy 1.,2.,3. ze str. 20. si řekni pouze hlasitě, nemusíš je vyplňovat do velké MAT.
   • Cvičení 5.,7.,9. ze str, 20. vypočítej písemně.
   • 20/8 písemně přepiš a vypočítej do malého sešitu. Nezapomeň, nejprve se dělí a teprve potom sčítá.
  • JČ sloh
   • 80/1.,2.,3.ústně.
   • 80/4 vyber si jedno zvíře a popiš ho do sešitu ČT/SL strom (minimum 6 vět). V popisu můžeš používat přirovnání nebo ustálené slovní obraty viz. modře psaný text na str. 80. učebnice dole. Namaluj zvíře. Nezapomeň na nadpis.
  • JČ čtení
   • Pohádka o Květušce str. 98. a 99.
  • JČ psaní
   • první tři řádky ze str. 16. Ten třetí opiš tiskacím písmem.
 • Středa 15. 4. 
  • JČ mluvnice
   • text učebnice str. 76. Celou stranu splníme ústně bez fialových puntíků pod článkem. Je to cvičení 2. a 3. a růžový rámeček.
   • JČ/PS 35/13.,14.,15.
  • Matematika
   • Velká MAT písemně 22/1.,2. a ústně 22/5.
   • Malá MAT písemně 27/1.
   • MAT geometrie: str. 21. velká MAT celá strana cv.: 1.,2.,3.,4.,5.
  • Prvouka
   • Učebnice str. 48. a 49. Prohlédni si obrázek „Jaro u vody“ a hledej podle čísel jednotlivé rostliny a živočichy.
   • Udělej si test v systému DM-SOFTWARE na rostliny, stromy a keře. Musíš se přihlásit jako žák. Test není časově ani datem omezen. Lze ho vyplnit kdykoliv během týdne.

 

 • Čtvrtek 16. 4. 
  • JČ mluvnice
   • JČ/PS 3/1
   • Text učebnice 77/1 přečti si potichu pro sebe.
   • 77/2 říkej hlasitě.
   • 77/3 písemně do sešitu.
   • Růžový rámeček čti hlasitě, názvy měst a obcí přečti 3 krát a řekni si i 3 vlastní jména zvířat, které jsi mi pojmenoval v PL z ČT. Byla to jména pro opičku, vydru a lišku.
   • JČ/PS ústně 4/1.
  • JČ psaní
   • str. 17. Jen 3 řádky.
  • Matematika
   • Velká MAT str. 23. celá. Jsou to cv. 1.,2.,3.,4.,5.
 • Pátek 17. 4. 
  • JČ mluvnice
   • učebnice str. 77/6 hra s rodiči.
   • 77/5 napiš si do sešitu jako diktát nebo přepis.
   • JČ/PS 4/2 a 5/1.
   • JČ/PS 35/16.,17.
  • Prvouka
   • PRV/PS str. 58. celá.
  • Matematika
   • velká MAT 24/1., 3. Pracuj ústně.
   • Písemně 24/2.,5.,8.,9. U cvičení 9. nezapomeň, že početní úkon v závorce má přednost.
   • Velká MAT str. 25/1.,2.,3.,4.