Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 15. 6. – 19. 6. 2020

 • – Praktická přípravná cvičení – slovní druhy. Slovní druhy. Význam slov.
  • Čtení- Přednes básní s letní tématikou.
  • Psaní- Opis, přepis, diktát.
 • MAT- Násobení a dělení 8. Jednoduché a složené slovní úlohy. Seznámení se s násobkovou řadou 9 a 10.
  • Geometrie-Souhrné opakování z geometrie.
 • PRV- Těšíme se na prázdniny.
 • Angličtina
  • Milí žáci, tento týden máte informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze.
  • P. Mrnuštíková

 • pondělí  15.6.
 • úterý 16.6.
  • JČ/PS 40/38., 39.
   • JČ/PS 23/2.
   • JČ/PS 23/3 ústně.
  • MAT: červená MAT str. 19. celá.
  • ČT: Ve stanu, Hříbátko str. 118., 119.
   • Čti slova a slovní spojení a užij je ve větách. Potom říkej, jaké věci jsou: Jaká je plachta? Jaké mohou být oči? Jaký je stan?
   • POSTAVILI STAN, ZA PLACHTOU, ZAKŇUČENÍ, PŘEDSTAVUJÍ SI, NAPJATĚ POSLOUCHÁ, STĚHOVALI SE, STRACHOVALA SE, NIC ČERNĚJŠÍHO, ZACHUMLANÍ, STRAŠIDELNĚ, ŠKRÁBÁNÍ, OČI DOKOŘÁN.
   • Přečti si hlasitě text z čítanky str. 118.: Ve stanu.
   • Odpověz ústně na tyto otázky:
   • Kluci se rozhodli, že přespí……………………………………………………………………………….
   • Ze spánku je vyrušil ( vodník, kanec, pes Mates, maxipes Fík ).
   • Kluci se ( ani trochu nelekli, se polekali ).
   • Radek volal ( hasiče, na policii, maminku ).
   • Je to hanba, když se někdo bojí? ANO – NE.
   • Bojí se někdy i dospělí? ANO – NE.
   • Jaká nebezpečí mohou ohrozit děti? ( vodník, zlý člověk, strašidlo, bouřka, vichr )
   • Přečti si potichu báseň: Hříbátko ze str. 119.
   • Odpověz ústně kdo je máma od hříbátka?
   • Která slova se rýmují se slovy:
    • ZVÍŘÁTKO_________________,
    • LYSINKA__________________,
    • DÍVÁ_____________________,
    • RÁD______________________
  • PS: 30. Nejprve si doplň písemně nahoru do modrého textu v písance jména dětí a pak věty přepiš.
  • Přepis Písanka str. 30. celá.
 • středa  17.6.
  • JČ: učebnice 104. Po hlasitém přečtení textu: Kotě postupuj dle pokynů v učebnici body 1.-10. Pracuj pouze ústně.
   • JČ/PS 24/1., 2.
  • MAT:  červená str. 20. celá.
  • PRV: Učebice str. 60. a 61. Léto v lese.
  • PRV/PS str. 68.
 • čtvrtek  18.6.
  • JČ/PS 24/3.
   • JČ učebnice str. 105. Přečti si celou stránku.
   • Do sešitu JČ si vypiš přehlednou tabulku se slovními druhy a vždy ke každému slovnímu druhu napiš 3 příklady např.: PODSTATNÁ JMÉNA: tatínek, kolo, pes. PŘÍDAVNÁ JMÉNA: tlustý, milý, chytrý.atd.
   • MAT: procvičuj na PC plus a mínus do 100 s přechodem přes 10. Vyber si dle potřeby.
   • Vypracuj si pracovni_list v DM-SW na násobení a dělení 8. Ke kontrole již neodevzdáváš. Je přístupný bez časového omezení.
  • ČT: Jácíček má moc řečí str. 120.-122.
   • Celý článek si přečti potichu a převyprávěj jeho obsah rodičům nebo sourozencům.
   • Do sešitu ČT/SL si napiš nadpis a spisovatelku a písemně vypracuj odpovědi na následující otázky:
   • Pana myslivce rozzlobil ( klokan, zajíc, medvěd ), jmenoval se………………………………, hrál si ( na vojáky, na indiány ), jukal na myslivce a měl moc řečí.
   • Jácíček si myslivce udobřil tak, ( že mu šlápl na nohu, že mu ukradl klobouk, že se omluvil ).
   • Kateřina Jácíčkovi řekla: „Jsi nejprotivnější,nejtvrdohlavější,……………………………….zajíc…………………………………………“
  • VV: Nakresli mi odpověď na mou hádanku a napiš to slovo ke svému obrázku.
   • Má na zadečku bílou tečku a člověka poleká. Jak ho tuší, zvedne uši, zavětří a je rázem v povětří. Kdo je to? CÍJAZ
 • pátek  19.6.
  • JČ : učebnice 106. Ústně si opakuj a procvičuj tuto stranu.
   • JČ/PS 40. dokonči celou str.
  • MAT: Vypracuj si pracovní list v DM-SW na  násobení a dělení 5. Ke kontrole již neodevzdáváš. Je přístupný bez časového omezení.
   • Zkus si pouze odříkat s oporou násobkovou řadu 9. Pozoruj a všímej si při napsání do sešitu MAT: 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 toho, že od čísla 18 se pozice desítek vždy o jednu zvětší směrem nahoru a pozice jednotek se od čísla 9 zmenší vždy o jednu směrem nahoru.
   • Podívej se na následující video.
   • https://www.youtube.com/watch?v=moBiS4YHdbg
  • ČT: Podivná houbička ze str. 123.
   • Přečti hlasitě celý článek.
   • Vyhledej si v atlase hub nebo na internetu jak vypadají následující houby a zjisti, které z nich jsou jedlé, a které jsou jedovaté: HŘIB PRAVÝ, MUCHOMŮRKA ZELENÁ, KOZÁK, BEDLA JEDLÁ, ŽAMPION POLNÍ.
   • Přečti si i ostatní informace o těchto houbách.
  • PRV: Učebnice str. 62. a 63. Léto v lese.
  • PRV/PS str. 69.