Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • Matematika
  • Sčítání a odčítání dvouciferných čísel bez i s přechodem desítky v oboru do 100. Číselné řady. Porovnávání čísel v oboru 100. Příprava na násobení. Násobení jako opakované sčítání. Názorné zavedení násobení v souborech různých předmětů-hra dle pokynů poznámky pro práci s kartičkami.
  • Geometrie: Opakování pojmů bod, přímka a úsečka. Rýsování úsečky dané délky.
  • Velká MAT str. 15. a 16.
  • Malá MAT 3. díl str. 1.,2.,3. v rámci mezipředmětových vztahů s PRV(měsíce, dny, hodiny a čas)
 • Český jazyk
  • Shrnutí-souhlásky měkké a tvrdé. Tvrdé a měkké slabiky. Spojení dvou a více vět dohromady. Spojky a jejich funkce.
  • SLOH: Základní formy společenského styku-poděkování. Pojmenování předmětů-jednoduchý popis.
  • PSANÍ: Hygienické a pracovní návyky. Dodržování tvarů písmen podle normy psaní. Správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének. Opis, přepis, přání.
  • ČTENÍ: Plynulé čtení s porozuměním. Tiché čtení s úkolem-odstavec, řádek. Literární výchova: Přednes básně jako příprava na recitační soutěź. Říkadlo a dětská poezie. Záznamy do ČT deníků Škola naruby, popř. do nových ČT deníků strom(nepovinné).
  • Odkazy k učivu: použijte tabulky s přehledy učiva ze zadní strany učebnice a doplňovačky učebnice str. 110. a 111., které můžete doplňovat na nadepisovací fólie.
  • Opakování dle učebnice str. 69 ústně – Opakuj si, co už umíš, doplňovačka 69/1 písemně do sešitu Čtenářka.
  • Opakování JČ/PS písemně str. 38., 39.
  • SLOH: Komunikační a slohová výchova str. 72. ústně, růžový rámeček Zopakuj si: opíšeme do sešitu ČT/SL-strom.
  • PÍSANKA: str. 11. a 12.
  • ČÍTANKA: str. 92.-94.
  • Do sešitu ČT/SL-strom vypracuj následující odpovědi k básni Vlaštovka se vrátilVLAŠTOVKA SE VRÁTILAJAN ČAREK1. Doplň slova, která se s následujícími slovy rýmují:vlaštovička-………..

   nahoře-přes………..

   nevypráví-hnízdo………..

   prosím vás-nemám…….

   2. Holub letí, vyber a odpověz: z města, z holubníku, z lesa

   3. Viděl tam…………

   4. Viděl také, vyber a odpověz: Budulínka, Smolíčka, Mařenku s Jeníkem

   5. Mařenka s Jeníkem se krmili………

 • Prvouka
  • Jaro. Charakteristika počasí na jaře. Jarní květina. Práce na zahradě. Mláďata. Hodiny, čas, kalendář, rok, měsíce.
  • Kalendář učebnice 43. a 44. PRV/PS 52. a 53.