Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 18. 5. – 22. 5. 2020

 • – Skupiny bě, pě, vě, mě. Opakování.
  • Čtení- Dotvoření pohádky, dramatizace pohádky – opakování.
  • Psaní- Opis, přepis, dopis – opakování.
 • MAT- Řešení a vytváření úloh o n –  krát více, o n –  krát méně. Orientace v čase – minuta – 60 sekund. Násobení a dělení 5.
  • Geometrie- Polopřímky. Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
 • PRV- ekosystém kolem obce. Ochrana přírody.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

 • Pondělí 18. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • JČ učebnice 91/1 po přečtení textu: Zpěváci si hlasitě odpověz na všechny fialové i oranžové puntíky pod článkem.
   • Na nadepisovací fólii doplň s ústním odůvodněním 91/2. Odůvodňujeme hlasitě takto: „Ve slově pěkný napíšeme ě proto, že je tam slabika pě.“
   • Napiš podle diktátu 91/3. Děti s PO zkracují pouze o jednu větu. Mohou si diktát nahradit přepisem.
   • JČ učebnice – Zopakuj si a hlasitě přečti růžový rámeček dole na str. 91.
  • MAT:
   • MAT: malá MAT str. 34/1.
   • Nová MAT červená 5/1., 2.
  • JČ čtení a psaní:
   • Čítanka str. 106. Text: Žába na suchu.
   • Doplň si ústně rýmy: žabka – ___________________, rosa – _______________.
   • Písanka: str. 24. jen 3 řádky.
   • A je tu čas na to, aby ses pokusil napsat minipohádku sám. Měla by mít tak 8-10 vět a začínat slovy:
    „Byla jednou jedna Žvambíra …
   • Pohádku napiš do sešitu ČT/SL. Nejprve si zkus své vyprávění ústně, bylo by dobré si ho poté vypracovat nanečisto na papír a teprve pak si ho napsat do sešitu.
 • Úterý 19. 5.
  • JČ mluvnice :
   • učebnice přečti si ze str. 92. text: Páv a potom si hlasitě odpověz na všechny oranžové puntíky pod článkem.
   • 92/2 ústně s odůvodněním.
   • 92/3 písemně do sešitu.
   • 92/5 ústně a vybírej pouze slova ze cv. 4.
   • JČ učebnice – Zopakuj si a hlasitě si přečti růžový rámeček dole na str. 92.
  • MAT:
   • malá MAT str. 35/1.
   • Nová MAT červená 5/3., 4.
   • Geometrie- teorii o vzájemné poloze 2 přímek v rovině najdete zde. Podívejte se pouze na vysvětlení pojmu co je to rovnoběžka a co je to různoběžka.Je to hned ten první snímek Matýskova matematika: Poloha přímek v rovině má datum 6.4.2015. Pokud na něj kliknete, spustí se vám komentované video.
   • https://www.youtube.com/watch?v=2gXc10sn0jo
   • Vysvětlení pojmu přímka, polopřímka a úsečka nalezneš zde. Úkoly, které následují pod teorií si splň pouze ústně. Otevřete si prosím hned první odkaz s názvem : Přímka, polopřímka, úsečka ze ZŠ Školní 226 Kaplice. Výukový materiál se Vám poté rozbalí.
   • http://www.vyukovematerialy.cz/matika/1/geometr/primka.htm
  • JČ čtení a sloh:
   • Čítanka text: Tulačka přečíst ze str. 107.
   • Vyber správné odpovědi a odpověz celými větami ústně.
   • Maminka nechala kočárek s Barborkou………………………………………………………………………
   • Myslím si, že lidé (mohou někdy,  mohou vždycky,     by neměli nikdy) nechávat děti v kočárcích před obchody.
   • Kdybych já měl/a vozit a hlídat dítě v kočárku, (nechal/a,  nenechal/a) bych je (vždy,    nikdy) bez dozoru.
   • Barborce se (chtělo, nechtělo) sedět v kočárku. Slezla a rozběhla se
   1. Za maminkou
   2. Za policistou
   3. Po ulici prozkoumat svět
   4. Do školky
   • Barborčina útěku si všimli kluci (František,  Ivan,    Tomáš,    Lukáš).
   • Vyprávěj závěr příběhu podle čítanky. Vymysli jiný závěr.
 • Středa 20. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • JČ/PS 36/26., 27.
   • JČ učebnice 93/1 přečti si potihu text: První květ a odpověz na všechny fialové puntíky pod článkem ústně.
   • JČ/PS 15/3., 5.
  • MAT:
  • PRV:
   • PRV: Vypracuj si D.Ú. v DM-SW z PRV. Pracovní list je přístupný po celý týden od pondělka 18.5. do neděle 24. 5. včetně. 
 • Čtvrtek 21. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • učebnice 93/ 3 písemně do sešitu.
   • 93/4 přečti si ústně.
   • 93/5 písemně do sešitu. Nejprve vyber podstatná jména, poté slovesa, pak slova, která odpovídají na otázku: jaký? Nakonec vlastní jména.
   • Zopakuj si růžový rámeček dole na stánce 93. Přečti si ho.
  • MAT:
   • Vypracuj si pracovní list (řešení) přes DM-SW. Odešli vypracovaný úkol jako přílohu. Řešení je přiloženo a slouží pouze pro kontrolu rodičům.
   • Nová MAT červená 6/4.
  • PČ:
   • z různých odstřížků látek, nití vlny, provázků, knoflíků, flitrů, ozdob, atd,… vytvoř koláž. Namaluj princeznu Žvambíru, o které jsi v pondělí psal ve slohu v pohádce, a vytvoř jí šaty. Použíj vlastní fantazii. Vystřihuj, nalepuj, skládej, tvoř. Pro kluky je možnost vyrobení prince. Své práce můžeš vyfotit a odeslat mi na můj e mail.
 • Pátek 22. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • JČ/PS 16. celá.
   • JČ psaní: Písanka str. 28. Dopis.
  • MAT:
   • Nová MAT červená 7/1.,2. 
   • Odpovědi na otázky a řešení slovních úloh si napiš do sešitu matematiky. Zápis psát nemusíš, pouze pomůže li Ti to, proveď si znázornění graficky.
   • V papírnictví
    • Kupuješ pět obalů po čtyřech korunách. Kolik korun zaplatíš?
    • Penál stojí 86 korun. Platíš stokorunou. Kolik korun dostaneš nazpět?
    • Potřebuješ tři sešity po šesti korunách. Stačí ti dvacetikoruna?
    • Do košíku vložíš dvě ořezávátka po pěti korunách a jednu gumu za čtyři koruny. Kolik korun zaplatíš u pokladny?
  • PRV:
   • Zajdi si na procházku ve svém městě/obci a projdi se kolem významných staveb jako je např. budova: školy, pošty, městského úřadu, hasičské zbrojnice, zdravotního střediska, obchodu, služeb, Policie, atd… U každé z nich se zastav a pověz k čemu nám tato budova slouží. Měl by si jich na své vycházce najít alespoň 5. Pokud jsi z Vratimova, prohlédni si na budově městského úřadu plán obce města Vratimov a zkus si v mapě místa, která jsi na své procházce navštívil, ukázat. Také se můžeš podívat na plán v mapách CZ nebo na Seznamu a pokusit se některá z významných míst vyhledat takto. Podaří se ti najít vlastní dům, kde bydlíš? Ulici, na které máš trvalé bydliště? DDM ve Vratimově, kde navštěvuješ zájmové kroužky? Naší školu? Dětské hřiště?