Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

Český jazyk

 • JČ – věta (začátek a konec věty, melodie věty, místo v textu, druhy vět)
 • diktát vět
 • opis a přepis vět
 • opakování a procvičování psaní číslic, velkých tiskacích písmen, dodržování tvaru písmen, správné spojování písmen
 • čítanka – „O slepičce Pepičce“ (vytvoření osnovy), „Hokejista“

      Matematika

 • jednotky délky (opakování)
 • jednotky objemu
 • sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10
 • rozklad čísel, porovnávání čísel
 • slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď
 • geometrie – rovná čára, lomená čára, křivá čára

      Prvouka

 • na procházce v lese
 • podzimní rybník

   Angličtina

 • ústně:

učebnice str. 14-15 (říkej nahlas slovíčka a ukazuj na obrázku)

pracovní sešit str. 14 (říkej nahlas barvy)

učebnice str. 18 (ukaž na obrázek a řekni barvu + věc, např. orange pencil, green clock)

 • písemně:

pracovní sešit str. 14 (máš vybarvené pastelky, teď vybarvi obrázek na pravé straně a napiš někde k obrázku barvu a věc, např. green crocodile, blue book , barvy si můžeš vybrat podle sebe

pracovní sešit str. 15 (obrázek vybarvi podle značek v horním rámečku, potom do vět dopiš barvy, kterými jsi vybarvil(a) jednotlivé školní předměty

 • on-line hodina:

čtvrtek 10.00-10.30 děvčata

čtvrtek 10.00-10.30 chlapci