Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodina

 • Slovní zásoba: škola, zvířata, barvy
 • Čísla 1-10, otázka How many (cars)?
 • Čtení – učebnice str. 20

Písemně – samostatná práce

 • Pracovní sešit str. 17: v horní části vyhledej slova v křížovce (každé slovo zakroužkuj jinou barvou), v dolní části rozděl slova do dvou skupin – na barvy a na věci, které patří do třídy.
 • Zprávu o splnění úkolu v pracovním sešitě mi, prosím, pošlete na dm software nebo mi to děti ukáží na on-line výuce na kameru.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat ve středu 4. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 11. – 11.30 hod.

 

      Český jazyk

 • JČ – věta oznamovací, tázací, rozkazovací, přací
 • diktát vět a slov
 • opis a přepis vět
 • písanka – dodržování tvaru písmen, správné spojování písmen, rozestupy, umístění diakritických znamének
 • čítanka – „Daleko do Vánoc“, „Dva mrazíci“, „Auto a autíčko“

      Matematika

 • jednotky délky a objemu (opakování)
 • jednotky hmotnosti
 • sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes základ 10
 • rozklad čísel, porovnávání čísel
 • slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď
 • geometrie – tělesa

   Prvouka

 • rostliny a houby v lese
 • význam lesa
 • savci a ptáci

 Výtvarná výchova

 • během procházky si nasbírejte krásné barevné listy a vylisujte je
 • teď již jen potřebujete výkres, lepidlo a můžete začít tvořit