Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 20. 4. – 24. 4. 2020

 • – Slovní druhy. Předložky. Předložky slabičné i neslabičné. Slovesa.
  • Sloh – Divadlo – maňásek, loutka.
  • Psaní – Opis, přepis a odstavec.
  • Čtení – Správná artikulace. Seznámení se s knihami o přírodě. Pohádka o zvířatech.
 • MAT- Násobení čtyřmi. Násobky čísla 4.
  • Geometrie – Rovinné geometrické útvary-strany a vrcholy.
 • PRV- Jarní les. Hospodářská zvířata.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze.Mrnuštíková

 • Pondělí 20. 4.
  • JČ mluvnice
   • text učebnice str. 78. Čteme hlasitě. Odpověz ústně na všechny otázky pod článkem v puntících oranžových i fialových.
   • Zopakuj si: růžový rámeček přepiš do sešitu. Stačí pouze první větu. Předložky jsou např.: přes, v, pod, na, do, atd…kromě.
   • Cvičení 3. ústně.
   • Cvičení písemně do sešitu jako diktát nebo přepis. Pro PO krátíme o 2 věty.
  • Matematika
   • Zopakuj si násobky čísla 3 jako řadu nahoru a dolů. Říkej hlasitě 3 krát 1 jsou 3, 3 krát 2 je 6, 3 krát 3 je 9 atd…3 krát 10 je 30. Nevyslovuj jen násobky, ale celá slovní spojení.
   • Velká MAT 26/ 1.,2.,3. a 4. písemně.
   • Velká MAT 26/5.,6. ústně.
  • JČ sloh
   • Poslechni si pohádku Zvířátka a loupežníci od Františka Hrubína z knihy Špalíček veršů a pohádek. V ukázce je to ta 3 v pořadí.
   • https://www.youtube.com/watch?v=hyW4Mqtvzp8&feature=emb_rel_end
   • Sleduj krásné ilustrace pana Jiřího Trnky.
   • Vyrob si papírové loutky kocoura, kohouta a kozla a můžeš si snimi zahrát pohádku podle vyprávění. Úkol je nepovinný. Možnost zdokumentovat fotografiemi.
  • JČ čtení
   • Pohádka – Zvířátka a loupežníci (Do textu je možno psát, nevyžaduje tištění, ale je to samozřejmě lepší si vytisknout. Znovu připomínám možnost tisku ve škole.)
  • JČ psaní
   •  str. 18. horní část Velikonoce.
 • Úterý 21. 4.
  • JČ mluvnice
   • text učebnice str. 79. Celou stranu splníme ústně bez oranžových puntíků pod článkem. Je to cvičení 2. a 3. a růžový rámeček.
   • JČ učebnice vzadu 112/16., 17., 18. doplň na nadepisovací fólii, průklepku nebo pečící papír.
  • Matematika
   • Velká MAT písemně 27 celá.
   • Velká MAT písemně 27/5 do sešitu.
   • Geometrie:  Opakuj ústně: trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Ukazuj na věcech v domácnosti. Najdi předměty konkrétních tvarů a říkej:  Kolik stran má?  Kolik vrcholů má? Jmenuj, ukazuj. Kruh je narýsován jakým typem čáry? Je křivá nebo lomená?
 • JČ čtení
 • JČ psaní
  • JČ psaní: str. 19. horní část 6 řádků.
 • Středa 22. 4. 
  • JČ mluvnice
   • JČ/PS 5/5 (Omlouvám se, minulý týden jsem napsala chybně 5/1 a patřilo 5/3)
   • Text učebnice 81/1 přečti si potichu pro sebe.
   • 81/2., 3., 4. říkej hlasitě.
  • Matematika
   • Malá MAT 9/1., 3. strana 10. celá
   • Malá 11/1.
  • Prvouka
   • Učebnice str. 50. a 51.
   • Vypracuj si pracovní list zvířata. Vystřihni je a nalep a postupuj dle pokynu v listu. Svou práci vyfoť a pošli.
  • JČ čtení
 • Čtvrtek 23. 4. 
  • JČ mluvnice
   • 81/5. učebnice říkej hlasitě.
   • Zopakuj si: růžový rámeček přepiš do sešitu. Stačí pouze první větu. Slovesa, která říkají,…jsou slovesa.
   • 81/6 písemně do sešitu.
  • Matematika
   • velká MAT 28/1., 4, 5. Pracuj písemně.
   • 28/7. a 8. odpověď napiš písemně do sešitu.
   • Malá MAT 12. celá. 25/1.
   • Udělej si test v systému DM-SOFTWARE na násobení a dělení 3. Musíš se přihlásit jako žák. Test bude přístupný po celý čtvrteční den 23.4.
  • JČ čtení
   • Pohádka – Zvířátka a loupežníci – pokračování
    • Vypravuj: Zvířátka potkala loupežníky. Jak by se mělo zachovat  dítě, které potká člověka, který dělá něco špatného.
    • Ilustruj pohádku Zvířátka a loupežníci.
    • Pro práci použij sešit ČT/SL. Nezapomeň napsat název jako nadpis.
 • Pátek 17. 4. 
  • JČ mluvnice
   • 82/1. Přečti si potichu pro sebe a hlasitě přečti se správným pořadím vět.
   • Fialové puntíky pod článkem zodpověz ústně.
   • JČ/PS 9/1.
  • Prvouka
   • PRV/PS 60. a 61. celá.
  • Matematika
   • Malá 13. celá.
   • Malá MAT 14/2.,4.
   • Malá MAT 26/1.,2.