Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 25. 5. – 29. 5. 2020

 • – Párové souhlásky na konci slov.
  • Sloh- Pojmenování dějů. Pozdravy.
  • Čtení- Správná artikulace a intonace.
  • Psaní- Hygienické a pracovní návyky. Dodržování tvarů písmen podle normy psaní.
 • MAT- Seznamování s násobením 6 a (7). Porovnávání čísla rozdílem, závorky.
  • Geometrie- Vzájemná poloha 2 přímek v rovině- opakování.
 • PRV- Lidská práce. Pomocníci v domácnosti.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková 

 • Pondělí 25. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • JČ učebnice 94/1 po přečtení textu: Měsíček si hlasitě odpověz na všechny fialové i oranžové puntíky pod článkem.
   • Na nadepisovací fólii doplň s ústním odůvodněním 94/2. Odůvodňujeme hlasitě takto: „Ve slově měkký napíšeme ě proto, že je tam slabika mě.“
   • Ve cvičení 94/3 postupuj podle vzoru v učebnici. Jako nápovědu použij červená slova napsaná pozpátku dole pod článkem. Pracuj ústně.
   • JČ učebnice – Zopakuj si a hlasitě přečti růžový rámeček dole na str. 94.
  • MAT:
  • JČ čtení a psaní:
   • Čítanka str. 108. text: Kotě na stromě.
   • Před čtením článku si nacvič tato obtížnější slova a slovní spojení. Přečti si je 3 krát. Pokus se tato slovní spojení použít ústně ve větách a až budeš následně článek číst hlasitě, všimni si v textu alespoň 3 (vyznač je, vyhledej v článku):
    • Miska mléka, zarývá drápky, zase naříká, na vrcholku hrušky, na nejnižší větev, drží se kmene, maličko popolezl, je mu blíž a blíž, spokojeně přede.
   • Do sešitu ČT/SL si po přečtení textu napiš nadpis a spisovatele a přepiš si 3 věty se slovními spojeními, které jsi našel v článku. Nezapomeň: Věta začíná velkým písmenem a končí tečkou.
   • Můžeš připojit obrázek.
 • Úterý 26. 5.
  • JČ mluvnice :
   • JČ/PS 17/4., 5., 6., 7.
  • MAT:
   • malá MAT str. 36/1,2.
   • Nová MAT červená str. 8. celá.
   • Geometrie pomocí překládání papíru: základní pojmy-BOD, PŘÍMKA, POLOPŘÍMKA, ÚSEČKA: prohlédni si video 1. a 2., zkus si dle návodu poskládat z papíru a přečti si teorii.
   • Geometrie pomocí překládání papíru: vzájemná poloha 2 přímek v rovině: prohlédni si video 1. Obě videa jsou uložena na stejné stránce, pod stejným odkazem.
   • https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps11/geomet/web/pages/zakladni-pojmy.html
   • Po vložení odkazu musíte prosím umazat https://
   • Adresa musí začínat is.muni…..jinak to nefunguje. Objeví se vám stránka s nadpisem Zajímavá geometrie pro každého.
  • JČ čtení a sloh:
   • Čítanka str. 108. Text: Kotě na stromě- pokračování.
   • Vyber správné odpovědi a odpověz celými větami ústně.
    • Mourek vypil/nevypil mléko, a tak Markéta poznala, že se ztratil.
    • Kocourka hledala a našla ho: v potoce/na silnici/na vrcholku hrušky/ve staré kůlně/na střeše.
    • Strom asi nebyl moc vysoký, protože Markéta vylezla pro kocourka sama/zavolala pomoc.
    • Povídejte si o tom, k jakým úrazům může dojít při pádu z vysokých stromů. Zraní se tak někdy i dospělí?
   • Přečti si báseň: Slabikář po mámě str. 109.
   • Do sešitu ČT/SL strom si napiš nadpis a jméno s příjmením básníka a písemně vypracuj toto zadání: Spoj slova, která se rýmují a barevně vyznač jejich stejná zakončení.
   • JEŠTĚ MALÍ        A, BE, CE          HOUPY, HOU             ČTEME SAMIPO ŘECE              ZPÍVÁVALI      NAD STRÁNKAMI     NAD KNIHOU
   • Báseň Slabikář po mámě čteš hlasitě ty sám, pouze to, co říkala maminka, bude číst maminka nebo jiný dospělý člověk či bratr, sestra, kteří ti pomáhají s úkoly.
   • JČ učebnice sloh str. 95. Tiše si přečti článek: U lékaře.
   • Hlasitě přečti modře podtržené části textu.
   • Odpověz na všechny oranžové puntíky pod článkem.
   • 3 krát hlasitě přečti větu z růžového rámečku. Zkus ji vyslovit zpaměti .
   • Ústně splň cv. 2.,3.
 • Středa 27. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • JČ učebnice 96/1 přečti si potichu text: Lovec žab. Splň ústně fialový puntík pod článkem.
   • 96/2 písemně do sešitu JČ.
   • Cvičení 3.,4.,5. splň ústně.
   • Růžový rámeček přepiš do sešitu JČ.
   • Připrav si na čtvrtek DIKTÁT 96/7.
  • MAT:
   • malá 36/3.,4.
   • Nová MAT červená str. 9. celá.
  • PRV:
   • Vypracuj si D.Ú. v DM-SW z PRV. PL je přístupný po celý týden od pondělka 25.5. do neděle 31. 5. včetně.
 • Čtvrtek 28. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • učebnice DIKTÁT 96/7, dle pokynů v učebnici včetně samostatné kontroly. Děti s PO nahrazují diktát přepisem v celém rozsahu.
   • JČ/PS 18/1.,2(pouze modře psaný text).
  • MAT:
   • Nová MAT červená str. 10. celá.
   • Příklady z následujícího zadání viz. odkaz níže, si opiš do sešitu MAT a vypočítej. Poté proveď samostatně kontrolu.
   • naucsepocitat.cz/mala-nasobilka/pdf?min=6&max=6
   • Když vložíte odkaz, prosím najděte v nabídce TISK: násobení a dělení (násobilka 6) nauč se počítat. Je to druhý odkaz. Zeptá se Vás to na vygenerování 12 příkladů. Dáte ANO a máte stránku s příklady i stránku s výsledky.
  • VV:
 • Pátek 29. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • JČ/PS 18/2 růžový rámeček.
   • JČ psaní: Písanka str. 29. Dopis.
  • MAT:
   • Nová MAT červená str. 11. celá.
   • S tabulkou násobků se snaž pomalu učit vyhledávat a s oporou vyslovovat, říkat násobkovou řadu čísla 7. Nemusíš ji ještě umět nazpaměť. Pouze se s ní seznam.
  • PRV:
   • Z letáků a propagačních materiálů elektro obchodů si vystřihni 5 obrázků strojů a přístrojů, elektrických spotřebičů, které nám usnadňují práci v domácnosti. Vezmi si papír formátu A4 a napiš na ni nadpis: POMOCNÍCI V DOMÁCNOSTI. Nalep si těch 5 obrázků a ke každému z nich napiš 1 větu. Např.: Vysavač nám slouží k odstraňování prachu a drobků z podlahy.
   • Ústně si řekni název jednotlivých činností/dějů. Vysavač-vysávání. Mixér-mixování. Pračka-praní. Sekačka-sekání. Řekni si to takto u každého obrázku. Nemusíš mi tuto práci fotit, posílat, ale uschovej si ji na příští týden, ještě ji budeš potřebovat. Děti které budou pracovat ve škole si musí přinést potřebné letáky v pátek do školy.
  • TV:
   • Vycházka do přírody, běh na hřišti, chůze v lese, cvičení na průlezkách v dětském koutku.