Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 27. 4. – 30. 4. 2020

 • – Shrnutí: podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.
 • Čtení– Přednes básně nejlépe s jarní tématikou.
 • MAT- Dělení čtyřmi. Násobky čísla 4. Opakování násobení a dělení: 2, 3, 4. Procvičování násobků, doplňování násobkových řad.
 • PRV- Domácí ptáci.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková 

 • Pondělí 27. 4.
  • JČ mluvnice : text učebnice str. 82. Ústně splníme cvičení pod textem: 2.,3., 4., 5., 6.
   • Zopakuj si: růžový rámeček přepiš ho do sešitu.
   • Cvičení 7 písemně do sešitu včetně podtržení sloves.
  • MAT: Zopakuj si násobky čísla 4 jako řadu nahoru a dolů. Říkej hlasitě 4 krát 1 jsou 4, 4 krát 2 je 8, 4 krát 3 je 12 atd…4 krát 10 je 40. Nevyslovuj jen násobky, ale celá slovní spojení.
   • MAT: velká MAT str. 29. Vypracuj písemně celou stranu.
  • JČ čtení a psaní: Čítanka str. 100. a 101. text Motýli.
   • Odpověz písemně do sešitu ČT/SL strom na tyto otázky. Nezapomeň si napsat nadpis a spisovatele.
    1. Jaké překvapení čekalo děti na chalupě? Chalupa byla plná…………………………………………….
    2. Motýl z čítanky na str. 100. je: otakárek? bělásek?   paví oko?
    3. Muškát je: pták? ryba?    květina?   strom?
    4. Očísluj, jak postupuje vývoj motýla: ___ kukla, ___larva (housenka),    ___ vajíčko, ___ dospělý motýl.
   • Nakresli chaloupku s muškáty.
   • Písanka: str. 19. spodní část 4 řádky.
 • Úterý 28. 4.
  • JČ mluvnice : TEORIE K VYSVĚTLENÍ – Zájmena kromě ukázání si na osobu, zvíře, věc nejsou ještě v plánu učiva. Přesto jsme již pracovali s termínem UKAZOVACÍ ZÁJMENA v návaznosti na podstatná jména a teď se ve spojitosti se slovesy objevuje termín OSOBNÍ ZÁJMENA. Není potřeba dětem vysvětlovat funkci zájmen, jen je seznámit s tímto novým slovem jako jedním ze slovních druhů. Je ale potřebné umět vyjmenovat
   • Z.U. : TEN, TA, TO, TI, TY, TA.
   • O. : JÁ, TY, ON, ONA, ONO, MY , VY, ONI, ONY ONA.
  • Vždy pracujeme v návaznosti na konkrétní věci, zvířata a lidi a nyní i na slovesa, která neurčují pouze jednotlivce, tedy jednu osobu, zvíře, věc, ale i množství, větší počet lidí, zvířat a věcí. Příprava na mluvnické kategorie čísla jednotného a množného.
  • JČ/PS 9/2.,3.
  • JČ učebnice 83/1 po přečtení textu si hlasitě  odpověz na všechny oranžové i fialové puntíky pod článkem.
  • MAT: Malá str. 28. celá.
   • Velká ústně 30/4.
   • Napiš si test v DM-SW na násobení a dělení 4.
  • JČ čtení a psaní: Čítanka str. 101. A 102.
   • Báseň ze strany 102. Recituj s knihou. Pokus se ji nejprve přečíst potichu, potom hlasitě a nakonec recituj po třetí s přednesem jako bys stál před tabulí nebo na recitační soutěži, která se letos nemohla uskutečnit. Nemusíš se jí učit nazpaměť. Zkus si třeba i přednést báseň, kterou sis do soutěže vybral. Potěš jejím přednesem rodiče. Nezapomeň na ni. Příští rok se Ti bude hodit.
   • Doplň si ústně rýmy k básni Dobrou noc, dobrý den od Františka Hrubína.
    1. POSTÝLKO – _____________________________________________
    2. OČKA – ________________________________________________
   • Písanka str. 20. První 3 řádky písmeno velké psací D.
 • Středa 29. 4. 
   • JČ učebnice 83/2., 3. ústně.
   • Na nadepisovací fólii si doplň cvičení 83/5.
   • Jako diktát nebo přepis napiš cv. 83/4. Slova oranžově podbarvená si pozorně přečti, prohlédni a uvědom si: vůně – ů se píše uprostřed slova, maminky – není vlastní jméno, proto malé m na počátku slova, úsměv – na počátku se píše čárkované ú, z květů – z je neslabičná předložka, proto ji píšeme zvlášť a na konci slova květů je opět kroužkované ů, protože to je na konci slova.  Vždy se snažíme uplatňovat pravopisná pravidla, která jsem se už naučili a odůvodňujeme takto pravopis i s tímto komentářem hlasitě. Pro PO je možnost krácení o 2 věty.
   • MAT: Velká MAT 30/1., 3.
    • Do sešitu písemně 30/5
    • Malá MAT 29/1., 4,
   • PRV: Text z učebnice str. 54. a 55.
   • Vypracuj si kvíz (aktivní od 27. 4. 8:00 do 30. 4. 23:30) na učivo, které navazuje na přečtené učivo poslední kpt. v učebnici. 
 • Čtvrtek 23. 4. 
  • JČ/PS 36/18., 19.,20.
  • JČ/PS 10/4
  • Hlasitě a pamětně si vyjmenuj spojky, které už znáš. Spojky spojují slova a věty a najdeš jejich přehled v učebnici na str. 68. modrý rámeček dole: A, I, NEBO, ANI – obvykle bez čárky, a ALE, ABY, ŽE, KDYŽ, PROTOŽE – s čárkou v souvětí před spojkou. Spojky nespojují jen věty, ale i jednotlivá slova např.:  Rodiče jsou moc hodní, protože mě mají rádi. Maminka a tatínek mě mají rádi.
  • MAT: velká MAT 30/6., 7., 8. pracuj písemně.
   • Velká MAT 30/9., 10. ústně.
   • Malá MAT 22/2., 4.
  • VV – pokus se ústně dovyprávět příhodu o které se píše v písance na str. 20. Odpověz na otázku dole na stránce. Co udělala děvčata Dana a Dáša špatně? Text nepřepisuj.
   • Namaluj obrázek k tomuto textu. Kdo chce, poprosí maminku, aby obrázek vyfotila a poslala mi ho. Ráda si ho prohlédnu a odměna Tě určitě nemine.