Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 4. 5. – 7. 5. 2020

 • – Písmeno ě. Slabiky dě, tě, ně. Výslovnost a psaní.
  • Čtení- Hlasité výrazné čtení. Čtení s porozuměním.
  • Psaní- Hygienické a pracovní návyky. Dodržování tvarů písmen podle normy psaní.
  • Sloh- slušné chování v dopravním prostředku, pravidla.
 • MAT- Opakování. Orientace v čase den 24h, hodina 60min. Násobení a dělení 5.
  • Geometrie- Opakování.
 • PRV- Domácí ptáci. Ptáci a jejich hnízda.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková 

 • Pondělí 4. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • text učebnice str. 84. Ústně splníme puntíky oranžové i fialové pod textem.
   • Ústně 84/3., 4.
   • Přečti si růžový rámeček dole v učebnici.
   • Větu: „Ve skupinách dě, tě, ně píšeme ě.“ si přepiš do sešitu.
   • Učebnice 112/19., 20. si doplň s odůvodněním na nadepisovací fólii. Odůvodňuj ústně: např. pozdě napíšeme ě, protože je to slabika dě.
  • MAT:
   • Nauč se násobky čísla 5 jako řadu nahoru a dolů. Říkej hlasitě 5 krát 1 je 5, 5 krát 2 je 10, 5 krát 3 je 15 atd…5 krát 10 je 50. Nevyslovuj jen násobky, ale celá slovní spojení.
   • malá MAT str. 15. celá. Ve cvičení 3. si připomeň pravidla pro zaokrouhlování. Čísla 0-4 se zaokrouhlují směrem dolů a 5-9 nahoru. Znaménko = a tečka nad ním se čte jako rovná se asi po zaokrouhlení tzn. 28 = asi 30, 51 = asi 50.
   • Geometrie- teorie: Geometrické tvary popisujeme velkými psacími písmeny. Jsou to body-vrcholy. Strany mají názvy jako úsečky, tedy vždy 2 body. Např. čtverec /obdélník ABCD má strany dle názvů úseček , kterými je popsán tedy AB, BC, CD, AC. Jeho strany se však mohou popisovat také malými psacími nebo tiskacími písmeny tak, jako je tomu u přímek. U tohoto konkrétního čtverce/obdélníku tedy popisujeme strany: a, b, c, d. U trojúhelníku ABC leží vždy strana a její název proti vrcholu. Takže úsečka AB je strana c, úsečka BC je strana a, úsečka AC je strana b. Když máme zapsat délku stran geometrických tvarů můžeme pro zápis použít buď: a = 8cm nebo AB = 8cm. Při popisu úseček bychom měli použít svislých čar, uvádíme li délku úsečky /AB/ = 8cm. (Neumím zde použít symbol rovné svislé čáry, čára má být kolmá jako závorka shora, dolů.) Při porovnání délek postačí zobáčky jako znaménka nerovnosti vždy od nejmenší délky strany až po největší. Sousední strany mají spolu společný bod a jsou k sobě kolmé a protější zase nemají žádný společný bod a jsou vůči sobě rovnoběžné u čtverce/obdélníku.
   • MAT velká úplně vzadu poslední strana modrá, růžová a zelená doplň vše o čtverci, obdélníku a trojúhelníku.
  • JČ čtení a psaní:
   • Čítanka str. 103 a 104. text V tramvaji.
   • Odpověz ústně na otázky. Co myslíš, seděl poblíž někdo mladší, než byla Petrova babička? Co měl udělat?
   • Zahrajte si, jak by jste v dopravním prostředku nabídli své místo těhotné ženě, starému nebo nemocnému člověku.
   • Písanka: str. 21. celá
 • Úterý 5. 5.
  • JČ mluvnice :
   • JČ/PS 11/ 9., 10., 11.
   • JČ učebnice 85/1 po přečtení textu si hlasitě odpověz na všechny oranžové puntíky pod článkem.
   • Vypracuj si pracovní list v DM-SW na slovesa. Je vložen jako příloha D.Ú. Zadání bude přístupné po celý týden do neděle 10.5.
   • Slovesa – pdf, Slovesa – docx
  • MAT:
   • malá MAT 16/3 a 17/1., 4.
   • Geometrie- velká MAT celá 31.
   • Prosím tuto stranu vyfotit a poslat na email, telefón nebo přílohu úkolu přes DM-SW, jakkoliv.
  • JČ čtení a psaní:
   • Písanka str. 22. první 2 řádky. 
   • Čítanka str. 104.
   • Spoj slova, která se rýmují, a barevně vyznač jejich stejná zakončení. Úkol vypracuj do sešitu ČT/SL strom a nezapomeň na nadpis: Děťátko spí a básníka Jana Čarka.
   • ještě malí a, be, ce           houpy, hou                   čteme sami  
   • po řece zpívali                nad stránkami              nad knihou
 • Středa 6. 5. 
  • JČ mluvnice : 
   • JČ: učebnice – na nadepisovací fólii si doplň cvičení 85/2.
   • Ústně 85/3., 4.
   • Jako diktát nebo přepis napiš cv. 85/5.
   • JČ/PS 36/21., 22.
  • MAT:
   • Velká MAT 32. celá.
   • Prosím tuto stranu vyfotit a poslat na email, telefón, přílohu úkolu přes DM-SW, jakkoliv.
  • PRV:
   • PRV/PS 62., 63.
 • Čtvrtek 7. 5.
  • JČ mluvnice : 
   • JČ/PS 12/2., ze cv.3.polovinu cvičení 4 řádky.
   • JČ/PS 13/4. buď za a) nebo za b) vyber si sám, a cv. 6.
  • MAT:
   • Malá MAT 30. celá. Slovní úloha ústně.
   • Malá MAT 31. celá. Slovní úloha ústně.
   • Zopakuj si dle str. 2. a 3. v malé matematice poznávání hodin. Trénuj rozpoznávání času jak na normálních ručičkových hodinách, tak na digitálních. Použij papírové hodiny z loňska.
  • VV
   • dobrovolný úkol: podle písanky str. 22. nakresli nebo namaluj na papír obrázek „Můj kamarád Ondra“. Postupuj dle popisu v písance, věty nepřepisuj. Jen si je přečti, abys věděl, jak má Ondra vypadat. Pokud se Ti úkol povede, můžeš obrázek vyfotit a zaslat mi jej.