Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

2. třída – školní týden 8. 6. – 12. 6. 2020

 • – Párové souhlásky na konci slov.
  • Sloh- Vyprávění podle obrázků, synonyma.
  • Čtení- Literární výchova: Vyprávění příběhu.
  • Psaní- Opis, přepis, diktát.
 • MAT- Násobení a dělení 8.
 • PRV- Letní plodiny a květena.
 • Angličtina 
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková

 • Pondělí 8. 6 – Den dětí.
  • JČ: učebnice 99/3 napiš diktát dle pokynů v učebnici. Děti s PO píší jako přepis 2 řádky.
   • 100/1 přečti hlasitě: Paví zpěv  a odpověz na všechny oranžové i fialové otázky pod článkem.
   • 100/2 doplň na nadepisovací fólii a ústně odůvodni pravopis psaní párových souhlásek v-f.
  • MAT: červená MAT str. 14. celá.
   • Nauč se pamětně násobilkovou řadu 8 říkat nahoru i dolů. Používej k tomu formulace celých příkladů. 1 krát 8 je 8, 2 krát 8 je 16, 3 krát 8 je 24,…
  • ČT: Čítanka báseň: Žežulka recituj 3 krát po sobě hlasitě a s přednesem.
   • Ústně si spoj k sobě slova, která se rýmují:
    • Z DOUBRAVY                                     ALE JAK                        SAMÝ KVĚT                        PODÍVAT
    • JAKO PTÁK                                         POZDRAVÍ                   ZAZPÍVAT                           UVIDĚT
   • Žežulka je: vrána/vrabec/kukačka/sýkorka/čáp – odpověz. Pomůže Ti písnička.
   • Poslechni si ji, zahraj si spolu s dětmi, zazpívej a odpověď na mou otázku budeš znát hned.
   • https://www.youtube.com/watch?v=c-QtmbjZ7Cc
  • PS: Písanka str. 25. první 3 řádky.
  • Slovní kopanou si zahraj pouze ústně, vymýšlej nová slova, která začínají poslední hláskou posledního slova. Pokračuj v řadách.
 • Úterý 9. 6.
  • JČ: učebnice 100/3 pouze přečti a odůvodni pravopis.
   • 100/4.,5. Splň si ústně.
   • JČ/PS 22/1.
  • MAT: Zopakuj si všechny násobkové řady 2 až 8.Vyslovuj je hlasitě.
  • ČT: čti slova a slovní spojení navázaná na článek v Čítance str. 112.: Léto, a užij je ve větách. Pracuj ústně.
   • Z CHRPY, Z VLČÍCH MÁKŮ, PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ, CVRČCI VRŽOU, Z HŘÍBKOVÝCH, BORŮVKOVÉ KOLÁČE, SLUNÍČKOVÉ, VELIKÝCH I MALÝCH, PLAMENY TÁBORÁKŮ.
   • Tichým čtením si přečti text ze str. 112.
   • Do sešitu ČT/SL si opiš nadpis a spisovatelku.
   • Odpověz písemně na tyto otázky:
   • Cvrčci vržou na (buben / housličky / basu).
   • Lesy jsou hříbkové – rostou v nich………………………………..
   • Doplň co dělají děti o prázdninách, slovní spojení napiš do sešitu: odjíždějí na………………., koupají se v……………………………., hrají si…………………………………….., mlsají…………………., poznávají…………………………………………………………………
   • Čím tobě voní léto?…………………………………………………..
   • Nakresli do sešitu modrofialovou chrpu a červený vlčí mák.
  • JČ sloh: učebnice str. 103. Po přečtení textu: Ptáčata postupuj dle pokynů v učebnici a splň všechny 3 úkoly pod článkem. Zadání 1. A 2.splň pouze ústně.
   • Do sešitu JČ/SL strom si napiš nadpis PTÁČATA.
   • SYNONYMA ( jsou slova stejného nebo podobného významu ). Vypíšeš si daná slovní spojení a řekneš je jinak:
   • Vykotlaná zeď – ____________________________________
   • Jako od sazí – ______________________________________
   • Obrostou peřím – ___________________________________
   • Nebyl nablízku – ____________________________________
   • Začnou se klubat – __________________________________
 • Středa 10. 6. 
 • Čtvrtek 11. 6.
  • JČ učebnice 101/3., 4. ústně.
  • MAT: Splň si D.Ú. v DM-SW jako pracovni_list_8. Úkol je přístupný po celý týden. Odevzdáváš ke kontrole.
  • ČT: Kolečkové křeslo 114.a 115. čteme hlasitě první část.
   • Čti slova a slovní spojení a spoj si ústně k sobě ta, která svým významem k sobě patří.
    • SLUNEČNÍ KŘESLO
    • VZBUDIT KOULE
    • PŘIPRAVIT DĚTI
    • KLÁŘINO NA CESTU
    • UDIVENĚ DO NÁRUČE
    • VEZMU ODPOVĚDĚLA
    • ROZBITÉ OPATRNĚ
    • ROZHLÉDL SE NAPADRŤ
   • Rozhodni a odpověz na otázky související s textem:
   • Klára byla na kolečkovém křesle, protože……………………………………………………………………
   • Petr na Klárku žárlil, a proto strčil její………………………………………………ze stráně.
   • To (bylo / nebylo) správné. Jak se pak Klárka dostala nahoru do hor, když křeslo bylo rozbité? Vynesl ji tam ( Petr / dědeček / vítr ).
   • PS: str. 26. první 3 řádky.
 • Pátek 12. 6. 
  • JČ : učebnice 102/1. Přečti si potichu text: Kaluž.
   • Hlasitě odpověz na oranžové puntíky pod článkem.
   • 102/3 doplň s odůvodněním na nadepisovací fólii.
   • JČ/PS 39. celá.
  • Červená MAT str. 17. celá.
  • ČT: dokonči text: Kolečkové křeslo druhá část 116. A 117.
   • Odpovídej:
    • Příběh končí tak, že Klára se pokusila…………………………………………………………
    • Vymysli jiný závěr příběhu.
    • Jak byste pomáhali spolužákovi, který nemůže chodit?
   • Přečti si tiše báseň: Zvonili, zvonili.
   • PS: str. 27. polovina stránky. Končíš slovem Věrka.