Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Dobré ráno sluníčka I. – čtvrtek

Dobré ráno sluníčka I. – pátek

  • Český jazyk

– čítanka – „Jak se Terezka ztratila“, „O slepičce Pepičce“

– zpětná vazba – porozumění textu

– JČ – význam slov (slova citově zabarvená), sloh – pozdrav

– diktát vět a slov

– přepis vět a slov

– opakování psaní malých a velkých písmen

  • Matematika

– rozklad čísla

– sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes 10

– opakování – geometrické tvary

– slovní úlohy – znázornění, zápis, výpočet, odpověď

– jednotky délky (1 metr)

  • Prvouka

– opakování – škola

– Ájin zpravodaj – škola

  • Angličtina

– učebnice str. 15 – naučit se slovíčka

– pracovní sešit str. 12 – do okýnek u slovíček napiš číslo obrázku, který ke slovíčku patří

– pracovní sešit str. 13 – vybarvi zakroužkované obrázky (židle, pero, kniha) a pod obrázek napiš barvu +věc (barvy jsou na straně 14)