Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Po prázdninách usedlo 1. září ve školních lavicích 257 žáků v 11 třídách (7 třídách na 1. stupni a 4 třídách na 2. stupni). Zvlášť srdečně jsme přivítali  žáčky dvou prvních tříd s jejich početným doprovodem. Nejen oni, ale i jejich rodiče jistě s napětím očekávají, jak si ve škole povedou a jak budou zvládat své nové školní povinnosti. Celý kolektiv pedagogů a zaměstnanců školy má zájem, aby škola nebyla pro žáky jen nutností, ale také radostně strávenými dny mezi spolužáky, a to nejen ve škole, ale i na mnoha školních a mimoškolních akcích.

Některé třídy prošly o prázdninách velkou rekonstrukcí – byla položena nová podlahová krytina, nainstalováno nové osvětlení a provedena výmalba. Nové osvětlení bylo rovněž nainstalováno ve sborovně, ředitelně a na sekretariátě. Největším zásahem do vzhledu školy – samozřejmě k lepšímu, byla výměna všech starých oken. Celou nákladnou akci hradil a koordinoval náš zřizovatel, město Vratimov.

Dnes už nikdo nepozná, že ještě před měsícem byla budova školy jedno velké staveniště. Díky našim pracovitým uklízečkám – p. Kubičkové, Šulcové a Fedorové se dnes učíme v čistém prostředí. Některé třídy a prostory šaten zůstávají nevymalovány, protože budou ještě procházet rekonstrukcí. U tak staré budovy, jakou naše škola je (připomínám, že 20. září to bude již 105 let, co se v ní začalo vyučovat), je stále co opravovat a vylepšovat.

Přeji všem žákům, kolegům i rodičům našich žáků dobrý start, výdrž, optimismus, zkrátka vše, co je bude udržovat v pohodě, dobré náladě a pracovní aktivitě.

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy