Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

knihovny      V říjnu již běží nový školní rok v plném proudu, opět ožily nejen třídy a chodby, ale také naše školní knihovna. A protože jsme všichni plni síly, můžeme si měsíc školních knihoven užít naplno.

V měsíci říjnu bude rozšířena otevírací doba školní knihovny, a tak si čtenáři mohou půjčit knihy každý školní den. V tyto dny se žáci mohou zapojit i do akce Daruj škole knihu a obohatit školní knihovní fond o knihy, které už nečtou, ze kterých už vyrostli a jenom jim doma překáží. Přitom jiné děti by si možná právě jejich knihu nebo časopis rády přečetly. Řešení je jednoduché. Žáci mohou své nepotřebné knihy a časopisy darovat naší školní knihovně. V loňském roce přibylo tímto způsobem do našeho knihovního fondu 120 knih pro děti od 6 do 15 let.

Ale slavit se nebude jen ve školní knihovně. V rámci 5. ročníku mezinárodního projektu Národního pedagogického muzea a knihovny v Praze a Slovenské pedagogické knižnice v Bratislavě Záložka do knihy spojuje školy, letos s tématem Moje oblíbená kniha, vyrobí žáci naší školy v hodinách výtvarné výchovy nebo pracovních činností záložky pro partnerskou školu ZŠ Sládkovičova z Ružomberka. Její žáci vyrobí záložky zase pro naše děti. V hodinách slohu a mediální výchovy budou žáci pro své slovenské kolegy psát dopisy, případně je mohou kontaktovat na některé ze sociálních sítí. Protože vloni měla tato akce na naší škole velký úspěch, moc se těším na její letošní průběh.

Mgr. Pavlína Kožušníková

 cteni

<