Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

      S účinností od 15. 10. 2014 není dovoleno rodičům, zákonným zástupcům a veřejnosti navštěvovat před vyučováním, v době výuky ani po vyučování třídu, třídní učitele či jiné vyučující. Výjimkou jsou třídní schůzky a předem domluvené konzultace. Pro kontakt s vyučujícími využijte konzultační hodiny každé pondělí od 14 do 15 hodin.
Zároveň není dovoleno z bezpečnostních a hygienických důvodů doprovázet žáky do tříd či oddělení školní družiny.  Omluvit žáky můžete telefonicky na sekretariátu ZŠ na čísle 596 732 158.

      Tímto opatřením chceme zajistit větší bezpečnost žáků na škole a omezit zbytečné návštěvy rodičů (donáška svačin, zapomenutých pomůcek atd.).

Děkuji za pochopení

Mgr. Alice Čavojská, ředitelka školy