Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Rád jsem Tě poznal …

     To je jedna z vět, kterou se při svém pobytu v České republice naučil Juliano, brazilský účastník projektu Edison. Právě tato věta krásně vystihuje atmosféru, která v době od 2. – 6. března 2015 ovládla obě vratimovské školy, které přivítaly účastníky mezinárodního projektu studentské organizace AISEC.

A co se konkrétně v našich školách dělo? Celý týden jednotlivé třídy navštěvovali anglicky mluvící studenti z celého světa a seznamovali žáky s historií, s přírodou, s významnými osobnostmi i s ostatními zajímavostmi své země. Žáci ZŠ na Masarykově náměstí tak poznávali Indonésii, Japonsko a Brazílii. Kromě toho studenti s žáky besedovali, zpívali, hráli hry, učili je základní fráze ve svých jazycích, ukazovali suvenýry ze svých zemí a podobně. Protože všechny tři země byly pro nás opravdu exotické, děti se na každou hodinu s cizinci velmi těšily. Někdy se žáci nemohli dočkat, a proto si s nimi povídali také o přestávce, v jídelně nebo po vyučování.

Ale nejen naši žáci si odnesli z tohoto týdne nezapomenutelné zážitky. Na závěrečných besedách jsme se dozvěděli, že všechny studenty okouzlila Praha svými památkami, Brazilci Julianovi v Česku nejvíce chutná guláš a chtěl by tu žít jen v létě, přestože prožil nezapomenutelné chvíle na hokejovém zápase, který viděl poprvé v životě. Indonésanka Fitra nedá dopustit na českou svíčkovou a v Česku se jí líbí hlavně lidé, kteří jsou podle ní milí a usměvaví. Japonce Mayi chutnalo nejvíce pečené kuře s brambory. Překvapilo ji, že už dívky ve 13 letech nosí v Česku make – up. Všichni tři se shodli, že jsou moc rádi, že prostřednictvím projektu Edison mohli poznat Českou republiku a že na své české dobrodružství nikdy nezapomenou.

Aby měli na co vzpomínat, celý týden se snažily především jejich hostitelské rodiny, které je přijaly mezi sebe. Za to jim patří velký dík. Jedná se o rodinu Kroviářových, Korecových a Plewových. Další poděkování patří Klubu rodičů a přátel při naší škole za finanční podporu akce a také všem ostatním, kteří se zasloužili o hladký průběh celého týdne. Nezbývá než doufat, že ještě někdy v budoucnosti budeme mít tu příležitost prostřednictvím projektu Edison poznat další země.

Mgr. Pavlína Kožušníková