Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

God aften, kaere born!
překlad: Dobrý večer, milé děti!

     Tento dánský pozdrav zněl večer 27. března 2015 celou Základní školou na Masarykově náměstí, protože se tam již tradičně shromáždili účastníci nočního dobrodružství s literaturou Noci s Andersenem. Letos se sešlo celkem 46 nocležníků. Celá akce proběhla pod dozorem paní učitelky českého jazyka Markéty Blažkové a vedoucí školní knihovny Pavlíny Kožušníkové.
     Akce začala v pátek v 17.00 hodin pletením pomlázek. S touto aktivitou přišel účastníkům pomoci pan Oliver Blšták. Pod jeho trpělivým vedením si všichni zájemci nakonec upletli hezký karabáč, který mohou použít příští týden o Velikonocích.
     Kolem 19. hodiny přišla další návštěva, tentokrát z ciziny. Ano, byl to pan Andersen. Naučil děti dánsky pozdravit, pak jim rozdal literární testy, které se týkaly jeho osoby. Účastníci mohli vyhledávat na internetu a správné údaje jim sám Andersen po skončení soutěže prozradil. Pod jeho vedením se pak všichni vydali ke spřáteleným nocležníkům z 1. – 4. tříd, kteří svou Noc s Andersenem trávili v Městské knihovně Vratimov. Aby se nebáli, na cestu si svítili lampióny a svítilnami. Také v městské knihovně děti luštily Andersenův test. Protože však šlo o děti z 1. – 4. tříd, mohly se zeptat samotného Andersena i přítomné Sněhové královny na odpověď. Paní knihovnice z městské knihovny nakonec všechny odměnili malou pozorností.
     Po návratu do školní budovy následoval oblíbený pohádkový AZ kvíz a luštění hádanek, čímž si účastníci připomněli hlavní literární výročí roku 2015 – 4. dubna 2015 by oslavil 100 let Jan Drda, autor populární pohádky Nejkrásnější hádanka.
     Po luštění se nocležníci proměnili na spisovatele a psali pohádky na téma Čerti ve školní jídelně. Jejich autorské čtení a zdobení „pohádkovníku“ těmito dílky všechny velmi pobavilo a ukončilo aktivní část pohádkové noci. Nadešel čas rozbalit karimatku a zalézt si do spacáku. Aby se dětem lépe usínalo, proběhlo ještě noční promítání a pak si už o tom všem mohli nocležníci jen nechat zdát.

     Ráno po probuzení nastalo velké uklízení a pak už každý spěchal do svých domovů. Takže, milí přátelé pohádek pana Andersena, farvel (na shledanou) v roce 2016…

Mgr. Pavlína Kožušníková