Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

     Dne 24. března 2015 zaplnili žáci 5. – 9. tříd školní tělocvičnu, aby zhlédli vystoupení opavské Umělecké agentury Aleny Bastlové Česká balada. Mnozí z nich přicházeli do tělocvičný se smíšenými pocity. Z hodin literatury věděli, že balada je básnička, která má smutný děj a na jejím konci někdo umře. Většina očekávala, že herci budou postupně recitovat texty jednotlivých balad. Že je pro ně připraveno zábavné představení plné písniček a scének, nikdo nečekal.

     Žáci byli velice překvapeni, jak moc připomínají balady v podání opavských herců dnes díky televizi tak populární detektivní příběhy, které se chvílemi měnily v horory. Se zájmem sledovali, jak herci před nimi rozehrávají smutné příběhy chudých, nemocných, osamělých i jinak osudem zkoušených lidí, jejichž život většinou skončil tragickou smrtí. Herci postupně předvedli ukázky z děl velikánů české literatury . Děti zhlédly dramatizaci balad Františka Ladislava Čelakovského, Jana Nerudy, Karla Jaromíra Erbena, Petra Bezruče, Jiřího Wolkera. Největší rozrušení v sále způsobila záhrobní balada Františka Ladislava Čelakovského. Žáky pobavilo především vstávání umrlé dívky z hrobu a postava smrtky, která v průběhu balady pobíhala mezi žáky. Největší dojetí ovládlo žáky v průběhu Wolkerovy Balady o námořníkovi, která pojednává o zklamané lásce. Tragické okamžiky umocňovaly i údery do kovadliny, které stupňovaly napětí v sále.

     Mezi žáky nejpopulárnějším autorem balad je dlouhodobě Karel Jaromír Erben. Již tradičně v každém ročníku recitační soutěže hned několik žáků recituje nějakou jeho baladu ze sbírky Kytice. Proto všichni přítomní se zájmem sledovali také dramatizaci Erbenovy básně Vrba, ke které měli opavští herci i působivé kulisy.

     Žáci opouštěli tělocvičnu s různými zážitky. Ze zpětných vazeb, které pak poskytli svým učitelům literatury, je však jasné, že si zúčastnění pamatovali obsahy předvedených balad a všem bylo jasné, co to balada vlastně je. Takže hercům z opavské agentury Aleny Bastlové můžeme za tuto interaktivní hodinu literatury udělit jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Pavlína Kožušníková