Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

     Na přelomu března a dubna žila naše škola recitací. Nejprve žáci diskutovali o výběru správných textů. Mnoho dětí si nechalo poradit od rodičů, některé poprosily o pomoc paní učitelky, stále častěji si děti vyhledávaly své básničky na internetu. Nejčastěji si děti vybraly básničky veselé a hravé, často se jednalo o písňové texty. Pak nastalo období nácviku. Na chodbách bylo slyšet rozhovory o tom, kolik toho kdo už umí, jestli se to dá zvládnout a podobně. Pak nadešel čas měření sil a rozběhla se třídní kola, jejichž vítězové postoupili do školních kol. A jak to všechno nakonec dopadlo?

     V prvních třídách zvítězila Sára Paveláková, nejlepší recitátorkou ve 2. třídách se stala Tereza Vaňková. Mezi třeťáky nenašla konkurenta Klára Jurková, ve 4. třídě pak Monika Lohnická. Všechny páťáky porazila Markéta Hrmelová, v 6. třídě nenašla přemožitele Kristýna Kaločová. V 7. třídě si 1. místo vybojoval Michal Kocurek. V 8. třídě svým výkonem nejvíce zaujala Nikola Vogalová a v 9. třídě Lucie Vaňková.

     Vítězům gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu na recitační soutěž. Poděkování patří i všem ostatním recitátorům, kteří se na soutěž připravovali ze všech sil a předvedli velice hezké výkony. I když letos nezvítězili, získali cenné zkušenosti a mohou se o úspěch pokusit příští rok.

paní učitelky jazyka českého a literatury

fotogalerie