Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

     OLYMPUS DIGITAL CAMERAV dubnu a květnu 2015 celou Evropu naprosto ovládla sváteční nálada oslav 70. výročí konce 2. světové války. Také naše škola má svou válečnou minulost. Ve školních kronikách se dočteme o tom, jak pana učitele Augustina Mužného, příslušníka Obrany národa, zatkli příslušníci gestapa přímo v průběhu vyučování, nebo jak se žáci naší školy v době náletů na Vratimov museli schovávat ve školním sklepě. Od ledna 1945 se v naší škole už nevyučovalo, Němci si zde zřídili lazaret. Dle zápisů v kronice v posledních dnech před osvobozením Němci ve škole doslova řádili – vykradli a zdemolovali skříně, zničili rozhlasové tlampače a podobně. Za poslední 4 dny před osvobozením zde umřelo 29 Němců, kteří jsou pochováni na místním hřbitově. Vratimov byl osvobozen 1. května 1945. Děti se do školy vrátily až 22. května 1945. Bylo to celkem 213 žáků, 104 děvčat a 109 hochů.

     Aby se žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí, o posledních dnech 2. světové války dozvěděli ještě více, vydali se 19. května 2015 na návštěvu Památníku II. světové války v Hrabyni. Doprovodili je i pamětníci posledních válečných dní ze Svazu bojovníků za svobodu – pan Radomil Brovják, paní Radoslava Brovjáková a paní Božena Procházková. Díky jejich účasti byl bezezbytku naplněn smysl této exkurze, nikdy nezapomenout na ty, kteří nám vybojovali to nejcennější – naši svobodu.

  Celé vzpomínkové dopoledne bylo rozděleno na dvě části. Nejprve žáci absolvovali přednášku na téma Protifašistický odboj za 2. světové války. Pak následovala prohlídka samotného památníku. Tato část zaujala žáky především svou názorností. Poprvé v životě žáci procházeli válkou zničenými domy, ocitli se v blízkosti tanku či jiných zbraní. Se zájmem si prohlíželi i předměty běžné potřeby z válečné doby. V expozici věnované koncentračním táborům je nejvíce zaujala velice působivá replika tzv. „schodů smrti“ z koncentračního tábora Mauthausen. Nejdéle se žáci zdrželi u expozice věnované československým letcům působícím v zahraničních jednotkách. Na pamětní zdi vojáků padlých v ostravské operaci většina žáků našla své příjmení. Dopoledne vyvrcholilo společnou kontrolou správných odpovědí v pracovních listech, které si pro žáky připravili zaměstnanci památníku. Žáci při ní byli usazeni v pietní místnosti, ve které se v jejím středu nachází působivý památník, který tvoří skleněné nádoby, v nichž je v každé umístěna hrst hlíny z jednoho místa, kde umírali lidé z našeho regionu.

     Emoce, které u žáků vyvolal tento památník, si žáci mohli prožít ještě jednou 26. 5. 2015, a to v průběhu divadelního představení Loutkového divadla v Ostravě s názvem „Lebensraum“ (Životní prostor), které se snaží nezaujatě vysvětlit osudy různých lidí v období 2. světové války. Podle autorů nelze poukazovat jen na historické viny, ale je nutné využít historickou paměť k poučení do budoucna. Musíme tedy doufat, že právě takové školní exkurze a představení vytvářejí u generace dnešních školáků životní postoje a názory, které jsou zárukou toho, že se hrůzy 2. světové války už nikdy nebudou opakovat.

za organizátory zájezdu Mgr. Pavlína Kožušníková

fotogalerie