Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Divadelní dárek ke Dni dětí

     Máte rádi divadlo? Naši žáci ano. A ze všeho nejvíce mají rádi Divadélko pro školy z Hradce Králové. Jeho herci se totiž umí skvěle trefit do vkusu svých dětských diváků. Při jejich představení se v naší školní tělocvičně rozléhají salvy smíchu a nadšeného potlesku.

     Letos k nám herci z Divadélka pro školy zavítali v pátek 29. 5. 2015. Nejprve žáci 1. stupně zhlédli loutkoherecké představení na motivy klasických pohádek o vodnících s názvem „ Pohádky ze starého mlýna aneb Nebojte se Hastrmanů“. V první části herci Tomáš Klemens a Saša Andrejs dětem formou humorné přednášky představili Vodníka jako vzácný pohádkový druh, seznámili je s jeho vlastnostmi, zálibami i historickým významem v českých pohádkách. V druhé části přišla na řadu praktická pohádková ukázka. A jak už to v pohádkách bývá, prostřednictvím vyprávění, plného gagů, písniček, překvapení a komických situací, byly děti svědky ukázek dobrých i špatných lidských vlastností i vysvětlení několika lidových rčení. Nakonec vše dobře dopadlo, dobro opět zvítězilo nad zlem a děti mohly spokojeně odejít domů.

     Potom naši školní tělocvičnu zaplnili žáci 2. stupně. Čekalo je představení s názvem „Jak jste to myslel, pane Shakespeare? Aneb Život a dílo největšího dramatika“. Většina z žáků se již nějakým způsobem s dílem Shakespeara setkala, a tak čekali, co jim herci z Divadélka pro školy předvedou. Celé představení bylo rozděleno na 4 části. Každá část začínala trochou literární teorie, která byla vždy doplněna praktickou ukázkou. Z historických her žáci zhlédli komický dialog dvou nájemných vrahů ze hry Richard III.. Z Shakespearových komedií si herci vybrali Marnou lásky snahu, konkrétně scénu, ve které si španělský šermíř Don Adriano de Armando snaží namluvit krásnou Žakenetu. Protože k nám zavítali pouze dva mužští herci, potřebovali diváckou výpomoc. Do role Žakenety byla obsazena Míša Podaná z 8. třídy, která nakonec svodům rytíře statečně odolala. Pak následovala romantická chvilka poezie, protože v následující části herci recitovali některé úryky ze Shakespearových sonetů. Atmosféra celého představení vygradovala v ukázce z nejznámější Shakespearovy tragédie Romeo a Julie. Žáci byli svědky námluv slavných milenců, jejich tajné svatby i tragické smrti. Ani tato část se neobešla bez pomoci publika. Na tajných schůzkách se Romeo a Julie scházeli pod stromem, který skvěle zahrál Denis Rybář, role Tybalta se zhostil Jakub Zikl a Přemysl Kožušník se představil jako biskup Vavřinec, který slavný milenecký pár v naší tělocvičně dokonce odddal. Všichni tři jmenovaní herci zatím navštěvují naši 9. třídu.

     Z reakcí žáků i z jejich zpětných vazeb víme, že se dětem představení nejen líbilo, ale že si z něho i hodně pamatují. Jsme rádi, že si žáci náš divadelní dárek k jejich svátku užili a skvěle se bavili, protože už za dob W. Shakespeara zřejmě platilo: „Jak školák ze školy jde milý k milé, jak do školy pak od ní zasmušile…“.

za pedagogický sbor Mgr. Pavlína Kožušníková

fotogalerie