Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

    

Vše, co opravdu potřebují znát, se žáci 2. stupně naší základní školy, naučí na adaptačním kurzu? Na tuto otázku se vydali hledat odpověď žáci 6. tříd na svůj adaptační pobyt ve dnech 8. – 9. září 2016 do Trojanovic. I když se nenaučili úplně všechno, za dva dny toho zvládli opravdu hodně. Seznámili se se svými novými spolužáky, s novými třídními učitelkami, paní učitelkou Mgr. Danou Dalihodovou a paní učitelkou Mgr. Pavlínou Kožušníkovou, i se svou výchovnou poradkyní, paní učitelkou Mgr. Martinou Pelikánovou, která měla celý adaptační pobyt na starost.
V průběhu prvního dne si ve společných aktivitách povídali, soutěžili, sportovali, tančili, kreslili a zdolali i horský lanový park Tarzanii. Druhý den přišly i náročnější úkoly, ve kterých bylo nutné prokázat ochotu spolupracovat se svými spolužáky i s vyučujícími, tolerovat jejich slabosti, nakonec jim projevit i svou důvěru.
Domů se všichni vraceli s mnoha novými kamarády, zážitky a s pocity. Přejeme jim, aby se jim na naší základní škole dařilo nejméně tak dobře, jak zvládali všechny zadané úkoly na svém adaptačním kurzu a aby u nás prožili krásné 4 roky, na které budou rádi vzpomínat.

vyučující ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí