Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

    

      15. září 1916 se nesmazatelně zapsalo do dějin prvním použitím tanků. Je těžké dnešním dospívajícím poutavě sto let starou historii 1. světové války přiblížit. Že to však není nemožné, dokázali 15. září 2016 našim žákům 9. třídy příslušníci Československé obce legionářské svou mobilní expozicí s názvem Legiovlak. Výstava představila několik zrekonstruovaných vagonů, které kdysi tvořily vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravovaly v letech 1918–1920 v Rusku po Transsibiřské magistrále. Legiovlak v Ostravě – Svinově se skládal z vozů polní pošty, zdravotního, filmového, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského a kovářského. Jednotlivými vozy žáky prováděl zkušený průvodce v dobovém obleku, který jim popsal zrekonstruované vybavení vozů, figuríny legionářů v dobových stejnokrojích a několik stovek fotografií dokumentujících historii československých legií v Rusku. Své vyprávění prokládal i popisem jednotlivých dramatických střetů československých legionářů s bolševiky. Žáci ocenili poutavost, srozumitelnost a věcnost jeho vyprávění. To nejlepší je čekalo pochopitelně nakonec v podobě obrněného vozu, ve kterém si prohlédli kulomet a děla legionářů. Především chlapci se zajímali o technické parametry a praktické použití těchto zbraní. Na závěr si zájemci mohli zakoupit v prodejním voze suvenýr, který jim bude připomínat jednu velice zajímavou historickou výstavu.

Mgr. Pavlína Kožušníková