Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

            V září, hned na počátku školního roku 2017/2018, se konal adaptační kurz šestých tříd ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí. Adaptační kurz se koná na škole každoročně a je jedinečnou příležitostí, která usnadňuje přechod žáků z prvního stupně na stupeň druhý. Umožňuje také třídní učitelce poznat blíže všechny své žáky, se kterými stráví následující čtyři roky, stejně tak jako napomáhá stmelit třídní kolektiv, do kterého často přicházejí noví žáci z Řepišť.           

             Letošní adaptační kurz se konal na Ostravici, v překrásném prostředí Beskyd. Započal v lanovém centru Opičárna, kde měly děti možnost poznávat nejen své vlastní hranice, ale zároveň také povzbudit ostatní spolužáky při překonávání  lanových překážek, stejně tak jako jejich vlastních osobních limitů. Po příjemně strávených hodinách v lanovém centru se uskutečnil přesun do hotelu Hamr, kde probíhal celý program adaptačního kurzu. Děti hrály hry, které jim pomáhaly lépe poznat své spolužáky, ale také hry týmové, které jim ukazovaly, jak důležitá je spolupráce s ostatními a že každý člen týmu, ač to tak někdy nevypadá, může být pro ostatní přínosem. Den byl zakončen večerem stráveným u ohně, na kterém si děti mohly podle své chuti opéct párek. Jedlo se, povídalo, sdílely se zážitky a kvapem přišel čas spánku.

            Druhý den byl ve znamení her rozvíjejících důvěru. Nejen mezi dětmi navzájem, ale také mezi dětmi a jejich novou třídní učitelkou. Uteklo to všechno nějak rychle a najednou tady byla chvíle odjezdu. Rychle si zabalit věci, uklidit pokoje a vydat se na cestu zpět. Nezbývá než doufat, že kurz byl jak pro děti, tak pro jejich třídní učitelku pevným odrazovým můstkem pro následující čtyři roky, které je společně čekají.

Mgr. M. Pelikánová, realizátor adaptačního kurzu

fotogalerie