Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

      Je to již rok, kdy do Základní školy Vratimov na Masarykově náměstí, začala chodit jedna nevšední dívka. ‚Na rozdíl od svých spolužáků nebydlí totiž doma, ale v domově, konkrétně v Dětském domově blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích. A protože v tomto domově bývá zvykem připravit jeden den pro své spolužáky, dostala pozvání i 7, B, do které Kristina chodí.
      Kristina dostala možnost si celý den vymyslet i zorganizovat. Na začátku naší návštěvy jsme si mohli pochutnat na výborné buchtě i těstovinovém salátu, který pro nás Kristina s pomocí spolužačky Karolíny připravila. Pak nás pozvala na zahradu. Žáci vyzkoušeli všechny hrací prvky, které mají obyvatelé dětského domova k dispozici, např. houpací síť, skluzavky, trampolínu, nejrůznější houpačky. Dalším bodem programu byla vodní bitva. Žáci dostali balónky naplněné vodou a jejich úkolem bylo zasáhnout co nejvíce spolužáků. Protože byl horký letní den, nemohla být aktivita lépe zvolená. Kromě zábavy se žáci v jejím průběhu příjemně osvěžili.
      V průběhu dovádění žákům pěkně vyhládlo, a proto přišlo na řadu opékání klobás. S plným břichem se všichni přesunuli do budovy dětského domova, kde je čekalo opravdové překvapení. Paní ředitelka domova Renata Filatová je zavedla do speciálně vybavené místnosti k provozování terapeutické metody Snoezelen. Žáci žasli nad bublinkovými sloupy, optickými vlákny, hvězdným nebem i nad speciálním pohodlným nábytkem. Děti rády vyzkoušely pohodlí místnosti a se zájmem si vyslechli krátké představení metody Snoezelen. Byl to opravdu kouzelný konec celého neobvyklého dopoledne.
      Nezbývá než poděkovat Kristině i všem zaměstnancům Dětského domova blahoslavené M. A. Kratochvílové v Řepištích za krásné hravé letní dopoledne, které pro nás ve středu 20. června 2018 připravili. Teď už všichni víme, co se za zdmi domova skrývá a co všechno se dá v jeho prostorách zažít.

Mgr. Pavlína Kožušníková, třídní učitelka