Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

      V bojích Ostravské operace se stala právě Hrabyně strategickým místem ovládajícím přístup od Opavy k Ostravě. Na místech nejtvrdších osvobozovacích bojů dnes stojí Památník 2. světové války v Hrabyni, který se ve čtvrtek 16. května 2019 rozhodli navštívit žáci 8. a 9. tříd se svým pedagogickým doprovodem. A co všechno získali během své exkurze oni?     

      Samozřejmě se dozvěděli mnoho informací o 2. světové válce, které si v průběhu celé exkurze zapisovali do pracovních listů. V první části památníku viděli na vlastní oči skutečné zbraně, munici, oblečení i další věci denní potřeby vojáků i civilistů z dob protektorátu. Prošli se po simulovaném válečném bojišti a zhlédli velké množství filmových ukázek, fotografií i dokumentů z období 2. světové války. Na zdech pietního hřbitova pak našli své mrtvé jmenovce, a mohli se tak poklonit jejich památce. V části věnované koncentračním táborům si vyslechli popis krutých praktik dozorců. Nejvíce se zajímali o „schody smrti“ v koncentračním táboře Mauthausen. Velmi je dojala atmosféra panující u modelu sousoší lidických dětí, jejichž poslední dopisy předčítají dětské hlasy.

      Na závěrečnou část dopoledne v Hrabyni se děti přesunuly do konferenčního sálu, kde absolvovaly edukační program s názvem Tváře války, ve kterém se mohly blíže seznámit s povahou i ambicemi hlavních postav války.

      V průběhu celého dopoledne se žáci zajímali o vystavené exponáty, ptali se svého průvodce, když jim něco nebylo zcela jasné. Nejlépe zpracované pracovní listy byly odměněny jedničkou za aktivitu. I na zpáteční cestě v autobuse děti ještě diskutovaly o všem, co viděly. I když Ostravská operace proběhla před 74 lety, bylo znát, že pro žáky je tato problematika stále velice zajímavá a že si toho zapamatovali opravdu hodně. Z jejich diskuzí zaznívala jednak lítost nad osudy trpících a umírajících, jednak odsouzení chování německých agresorů.

      Doufejme, že tyto názory vedoucí k poznání hodnoty lidského života dokáží žáci 8. a 9. tříd využít ve svém dalším profesním i osobním životě.

za organizátory Mgr. Pavlína Kožušníková