Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

 

      Dne 17.4.2019 navštívili žáci VI. A v rámci výuky výtvarné výchovy již podruhé Galerii výtvarného umění v Ostravě. Po vzájemné dohodě s žáky byl zvolen výukový program zcela odlišného charakteru, než tomu bylo při poslední návštěvě. Zatímco první návštěva galerie se orientovala na region Ostrava, nyní se žáci přemístili na plátna světových umělců současné doby a měli si tak možnost prohlédnout výstavu německých autorů abstraktního umění pod názvem TEN/DESET ze sbírky Adam Gallery. Vystaveny zde byly malby, kresby a objekty s expresivním rukopisem, které vznikaly v letech 2006-2008. Tento výukový program byl – kromě samotné expozice děl autorů – doplněn také o výstavu netradičních hudebních nástrojů.  Žáci si mohli na každý z hudebních nástrojů zahrát, což nejen podtrhlo jejich samotný vizuální prožitek z obrazů, ale také jim dalo možnost poznat určité prvky muzikoterapie. Nástroje vydávaly velmi libé tóny navozující např. atmosféru lesa, přírody, zurčení vody, zvonkohry a na žácích bylo poznat, že se jim tato aktivita velmi líbí a že je opravdu zajímá.      Společně s milou průvodkyní galerie Janou Sedlákovou pak šesťáci vyplnili předem připravené formuláře hodnocení shlédnutých výtvarných a uměleckých prací, které zde byly vystaveny. Zároveň proběhla diskuze na toto téma. Při samotném závěru programu pak každý žák sám za sebe vytvářel na velký formát své „dílo“, které mělo být uchopením jejich vnitřního světa a konkrétní emoce, jenž v nich po vizuálním i sluchovém prožitku z návštěvy galerie zůstala. Děti byly překvapeny velkou pestrostí škály barev, které pomocí různě širokých štětců, špachtlí, válečků mohly vrstvit na papír a možností vytvořit si svůj vlastní a jedinečný abstraktní obraz. O to zajímavější byl fakt, že jejich tvorba probíhala přímo ve výstavní síni galerie mezi díly opravdových autorů.

      Je moc hezké vidět spokojené tváře dnešních žáků, budoucích studentů středních škol, kteří jsou zaujati činností mimo školní lavice. Stejně tak jako sklidit pochvalu za jejich slušné chování, za vykonanou práci a vyslechnout si poděkování za zájem, který bohužel není u dnešních dětí samozřejmostí. A možná i právě proto ne všichni mají možnost zažít právě takový prožitek. Já osobně si toho nesmírně vážím a ráda bych tímto poděkovala všem žákům třídy 6.A za to, že mne v mém záměru dělat pro děti něco navíc nezklamaly a že svým chováním dělaly čest nejen své učitelce, ale také své škole a hlavně svým rodičům. Napadá mne citát, který je v této situaci opravdu výstižný: „Učitel přijde, když jsou žáci připraveni“.

      Tak zase někdy příště…

Mgr. Nelly Kavalová

fotogalerie