Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

Dárek škole k jejím 110 narozeninám

     Není jistě tajemstvím to, že naše škola v roce 2019 oslavila 110 let od svého založení. Důstojnou oslavou těchto úctyhodných narozenin byla jistě Slavnostní akademie školy, která proběhla ve dnech 29. a 30. dubna 2019. Žáci školy si na tuto akademii pod vedením svých třídních učitelů připravili mnohá hodnotná představení, která měli možnost shlédnout nejen rodiče našich žáků, žáci ZŠ Vratimov, Datyňská 690 nebo ZŠ Řepiště, ale také zastupitelé města Vratimova a jeho občané.

     Ke každým narozeninám patří zcela jistě dárek pro oslavence. A tímto dárkem bylo nové, a zároveň první oficiální logo naší školy. Již v průběhu školního roku 2018/2019 jsem navázala spolupráci se Střední uměleckou školou Ostrava, Poděbradova ulice, konkrétně s Mgr. Hanou Furmančíkovou, která je vedoucím vzdělávacího oboru Grafický design. Po vzájemné konzultaci byl studentům třetího ročníku tohoto oboru zadán úkol, který spočíval ve vytvoření návrhu loga pro naši základní školu. Od listopadu 2018 do března 2019 se tak celkem deset studentů tohoto oboru plně věnovalo práci na návrhu tohoto loga. Když jsme nakonec v březnu 2019 obdrželi výsledky prací studentů, byli jsme velmi mile překvapeni pestrou škálou těchto návrhů. A bylo jen na nás, který návrh nakonec zvítězí.

     Rozhodnout, které logo je pro naši školu to pravé, bylo opravdu velice těžké. Kdo jiný mohl být tím nejlepším porotcem, než učitelé a žáci školy. Ti všichni měli možnost se k jednotlivým návrhům vyjádřit a v následném hlasování vyjádřit svůj názor. Překvapivě jednoznačně vyhrál návrh studentky Martiny Miluchové, na kterém se shodli jak učitelé, tak žáci školy. A tak škola obdržela dárek k svým narozeninám – své logo, které od srpna 2019 zdobí vstupní prostory školy, a které ji bude provázet po celou dobu její další existence. Pomalu, ale jistě, se logo školy stává její součástí a reprezentuje ji navenek. Tímto bych ráda poděkovala studentům Střední umělecké školy za jejich práci a také svým učitelům a žákům za účast na výběru loga, které bude – jak pevně doufám – důstojným symbolem naší školy.

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy