Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

Vážení rodiče,
dne 28. 6. 2019 započala na naší škole realizace přístavby šaten a poslední etapa oprav fasády školy. Stavební práce, které s touto realizací souvisejí, si vyžádaly určité změny v organizaci vnitřního režimu školy. Se všemi změnami a bezpečnostními opatřeními, které slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy, stejně jako návštěvníků školy, se můžete seznámit v dokumentu

„Pokyn ředitele školy k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a zaměstnanců školy v době stavebních prací“.

Touto cestou bych Vás ráda poprosila o respektování tohoto pokynu, stejně tak jako o trpělivost se změnami, které se vyskytly v souvislosti s těmito stavebními pracemi. 

Mgr. Martina Pelikánová, ředitelka školy