Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 
Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje byly určeny školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil. Pokud můžete tuto možnost využít, najdete více informací v příloze, včetně seznamu škol, školských zařízení a kontaktů.