Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

  1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže:

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost,
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA

112

NEBO
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech:

  • Okres Bruntál 554 774 128,
  • Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316,
  • Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255,
  • Okres Nový Jičín 556 770 384 – 386,
  • Okres Opava 553 668 846.

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID -19.

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a  ošetřujícím  lékařem  nařízena  karanténní  opatření s  pravidelným  sledováním zdravotního stavu.

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr a vyšetření onemocnění koronaviry.
 
5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován.
(Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava).
 
6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény.

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude  karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní  opatření  budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku.

Toto doporučení KHS MSK se může s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změnit, respektive zpřísnit. Pro všechna zařízení, resp. místa s vysokou koncentrací občanů, je doporučen zvýšený hygienický režim – dezinfekce a mytí rukou i ploch.
 
BLIŽŠÍ INFORMACE: