Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře
 

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 se ruší výuka na všech základních, středních a vyšších odborných školách s platností od středy 11. března 2020 do odvolání.

Prosíme Vás, abyste sledovali webové stránky školy a elektronickou žákovskou knížku. Jejím prostřednictvím Vás budou třídní učitelé informovat o jakékoliv změně, a zároveň budou touto cestou zasílány Vašim dětem úkoly k opakování a procvičování učiva. Obědy byly žákům již plošně odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ
Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá ve dvou vyhotoveních zařízení, které dítě navštěvuje (škola). 

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení, část B. tiskopisu vyplňuje rodič.

Vyplněný a podepsaný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který vyplňuje část C. tiskopisu. Spolu s podklady pro výpočet dávky zaměstnavatel tiskopis předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. 

Vzhledem k dynamickému vývoji situace doporučujeme průběžně sledovat aktuální informace a pokyny Ministerstva zdravotnictví, Krajské hygienické stanice případně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které může mimořádné opatření vztahující se ke školám a školským zařízením upřesňovat.

Mimořádné opatření

Zákaz akcí

Děkujeme za pochopení