Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Čísla 0-20 – procvičování
 • Sloveso ´have got´ – procvičování
 • Čtení – porozumění textu – učebnice str. 37

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – vysvětlím na on-line hodině
 • Čtení – čtení a překlad, učebnice str. 37
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 3.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 3. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

ON-LINE hodiny:

5H Jazyka českého – mluvnice: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Vyjmenovaná slova po P.
 2. Učivo z učebnice JČ str. 11.,14.
 3. Učivo z pracovního sešitu JČ str. 10.,13.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):  

 1. JČ/PS 10/3 za a) i za b). Žáci s P.O. jen zadání a), za b) ústně.
 2. JČ/PS 12/3 za a) i za b)
 3. JČ/PS 13/4
 • JČ z učebnice do sešitu JČ domácího 13/4. Žáci s P.O. končí slovem plevel.

4H Matematika – aritmetika + 1H geometrie: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Numerace do 1 000. Příklady na sčítání a odečítání bez přechodu.
 2. Učivo z učebnice MAT str. 65.-70.
 3. Učivo z pracovního sešitu MAT str. 14.
 4. Kreslení ve čtvercové síti.
 5. Učivo z učebnice MAT str. 122.
 6. Učivo z pracovního sešitu str. 38.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. MAT/PS 38/3
 • MAT z učebnice do sešitu MAT domácího 67/4
 • MAT z učebnice do sešitu MAT domácího 69/6

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /PÁTEK/

 1. Lidé a čas: Život dříve a nyní.
 • Učivo z učebnice str. 45, 46.

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

3H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodin a obsah učiva /ÚT, ČT, PÁ/

 1. Vojtěch Steklač 2. část. Básně od Josefa Kožíška.
 2. Hlasitým čtením přečti druhou část ukázky z knihy Boříkovy lapálie str. 72., 73.
 3. Otázky 73/1.,2. pod textem splň ústně.
 4. Čítanka str. 74. recituj básně ne zpaměti.
 5. Obsah jedné básně, kterou si vybereš popiš vlastními slovy do sešitu Čtení a doplň obrázkem.
 6. Svou práci vyfoť a odešli ke kontrole. Obrázek bude hodnocen v rámci předmětu VV.
 7. Číslice, znaky a adresu dle normy psaní. Píšeme číslice 0 až 9, znaky +, -, =, krát a děleno.
 • Písanka 2. díl. Str. 1. pouze znaky dole. Str. 2. celá a str. 3. pouze číslice a příklady /tedy ½ strany/.

1H Jazyka českého – slohu: náplň hodiny a obsah učiva /PONDĚLÍ/

 1. Osnova krátkého vyprávění. Ústní vypravování.
 2. Podle Čítanky 73/3 si kdo může vytiskne. Kdo ne, opíše z výukových materiálů v Teams osnovu vyprávění k textu Boříkovy lapálie. Vlepit do sešitu slohu a obdobně vytvořit osnovu vlastní dle pokynů v Čítance.
 3. Z Čítanky str. 73/4 vytvoříme osnovu vyprávění, kterou si napíšeme do sešitu slohu.

Samostatné cvičení, které se zasílá zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Sešit sloh s osnovou k textu Boříkovy lapálie (nemusí se fotit), vlastní osnova vyprávění (vyfotit).

2H Výtvarná výchova: náplň hodin /ČTVRTEK/

 1. Nakresli obrázek do sešitu ČT k jedné ze zvolených básní z Čítanky str. 74.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Obrázek k básni.

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /STŘEDA/

 1. Lidé a čas: Život dříve a nyní.
 • Učivo z učebnice str. 47.
 • Vyplnit tabulku 47/5, opora vložena v Teams.
 • 47/6 napiš své odpovědi do sešitu PRV. Stáčí 2 rozvinuté věty. Žáci s P.O. odpoví 3 slovy k 1. otz. a jedním slovem ke 2. otz.