Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – v parku, hračky
 • Gramatika – I have got, Have you got (a green bag)?
 • Čtení: uč. str. 29 – porozumění textu

Samostatná práce

 • Procvičování v pracovním sešitě, vysvětlím na on-line hodině
 • Čtení a překlad textu  – uč. str. 29 – pouze ústně
 • Písemný úkol bude na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 13. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

ON-LINE hodiny:

5H Jazyka českého – mluvnice: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Vyjmenovaná slova po L. Slova příbuzná a v jiném tvaru. Slova, která nepatří do slov vyjmenovaných ani příbuzných a jejich pravopis po obojetné souhlásce L. Dvojice slov s odlišným pravopisem podle významu slov.
 2. Učivo z učebnice JČ 1. díl str. 41.,42. Dále JČ z učebnice 2. díl str. 3.,4.
 3. Učivo z pracovního sešitu JČ 1. díl str. 31., 32. Dále JČ/PS 2. díl str. 1.,2.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):  

 1. JČ z učebnice 2. díl do sešitu JČ domácí 3/6
 2. JČ/PS 1. díl 31/4 a) písemně b) ústně
 3. JČ/PS 1. díl 32/3
 4. JČ/PS 2. díl 2/2

1H Jazyka českého – sloh: náplň hodiny a obsah učiva /PONDĚLÍ/

 1. Popis věci – svetr
 2. Čítanka str. 54.

5H Matematika – aritmetika: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Písemné odčítání s přechodem přes základ 10. Hodiny s ručičkami. Hodiny digitální. Přirozená čísla v oboru do 1 000.
 2. Učivo z učebnice MAT str. 51.-55.
 3. Učivo z pracovního sešitu MAT str. 6.-8.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. MAT z učebnice do sešitu MAT domácí 51/5
 2. MAT/PS 6/6 včetně zkoušky
 3. MAT/PS 7/1

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

3H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodin a obsah učiva /ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK/

 1. Moderní pohádka J. Wericha, ilustrátor J. Trnka, Z. Alda příběhy o medvědech, Zimní básnění, Pranostiky
 2. Čítanka str. 59.-63. Hlasitým čtením přečteme s porozuměním a ústně splníme všechna zadání pod texty str. 60/1.,2.,3.,4., str. 62/1.,2.
 3. Psací písmo dle normy psaní. Píšeme velká písmena I, H, K, X, P, B  malé x. Opakování návyků psaní daných tvarů písmen. Správný úchop, sezení. Postavení nohou, rukou a vzdálenost očí od pracovní plochy. Prázdná pracovní plocha a sklon sešitu. Dbáme na krasopis.
 4. Písanka str. 26.-28. Ze stran 26. a 27, napsat pouze polovinu stran. Všechny psací tvary písmen a slov. Strana 28. piš celá.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Do sešitu čtení písemně odpovíme na otázky 1.,2.,3. na str. 63. v Čítance. Své odpovědi doplnit obrázkem (nepovinné).
 2. Písanka strana 28.

2H Prvouka: náplň hodin a obsah učiva /STŘEDA, PÁTEK/

 1. Lidé a čas – začíná nový rok. Poznávání času na hodinách, čas v různých situacích denního života, děj v přítomnosti, minulosti a budoucnosti. Rozdíl mezi minulostí a současností.
 2. Učebnice str. 40.-41.
 3. Vypracujeme dle pokynů v učebnici obě strany. Písemně splníme cvičení 5.,6.,8. (u cv. 8. bereme na vědomí běžný den, bez vládních opatření a uzavřených škol. Vypíšeme tedy všechny kroužky, povinnosti a zábavu, která není omezena epidemií.) z obou stran a ústně odpovíme na cvičení 7. a A), B)

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Učebnice 41/8 tabulka.

1H Pracovní činnosti: náplň hodiny /ÚTERÝ/

 1. Vyrobíme si velké písmeno tiskací L jako obojetnou souhlásku v rámci mezipředmětových vztahů v návaznosti na JČ a vyjmenovaná slova po L.
 2. Použijeme vlastní nápad. Může to být písmeno vystřižené, vytrhané z různých druhů papíru (kartón, lepenka, balicí papír,…)Vyzdobíme, domalujeme, nakreslíme. Nebo použijeme k výrobě dřevo, klacíky, látku, vlnu, přízi. Můžeme využít odpadní recyklovaný materiál anebo třeba upéct a nazdobit písmeno L z těsta. Dobrovolnosti a kreativitě se meze nekladou. Někdo zvolí dolepování jako koláž, jiný mozaiku a třeba překvapíte i vylepením písmene z těstovin, hrachu, čočky. POZOR! Neodevzdáváme jen pouhou kresbu nebo malbu. Jedná se o práci s materiály.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Zhotovené písmeno L.