Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

Ústně – samostatná práce doma (on-line hodina odpadá – 17. listopad, státní svátek)

 • uč. str. 17 – přečti si nahlas příběh ´Is it a car?´
 • uč. str. 19 – slovní hra ve dvojicích: jeden říká jaké hračky jsou v řadě, kterou si vybral, druhý ve dvojici hádá číslo řady.

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – nová slovní zásoba ´jídlo´
 • Pracovní list – opakování slovní zásoby
 • Písemné úkoly budou na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´ od středy 18. listopadu do pátku 20. listopadu.

Pondělí JČ 2h mluvnice + sloh (2h on – line), MAT 1h

 • JČ ústně si zopakujeme, co jsou to slovesa a jak je v textu poznáme. Připomeneme si 2 nejdůležitější slovní druhy a to jsou podstatná jména a slovesa. Zopakujeme si, co všechno umíme určit u podstatných jmen a řekneme si pádové otázky i skloňování podstatných jmen.
 • Společně vytváříme věty a určíme sloveso z vět a podstatné jméno, které budeme skloňovat podle pádových otázek dle tabulky, která je vložena v souborech na Teams.
 • Učebnice JČ 28/4 pracujeme ústně.
 • JČ/PS 17/1 a , b

………………………………………………………………………………………………………………

 • Praotec Čech pověst z Čítanky str. 35.-37.
 • Pracujeme s osnovou. Vytvoříme osnovu k pověsti formou otázek a odpovědí.
 • Jednotlivé odstavce vyprávíme podle obrázkové osnovy.
 • V zadání v Teams si znovu přečteme vše o tom, jak má osnova vypadat a odpovíme jednou větou na otázku.
 • Zamyslíme se nad tím, kde žijeme a jakou krásnou zemi máme.
 • MAT učebnice str. 34. celá. Ústně cvičení 4. a 6. a písemně na fólii cvičení 5. a 7.
 • Vypracuj zadání v Teams.

Středa JČ (1h on-line), MAT (1h on-line), PRV 1h

 • JČ učebnice str. 28. pracujeme ústně cv. 5., 7., 8.
 • Cvičení 7. sdílíme obrazovku, děti budou psát do sešitu JČ školního společně se mnou slova z přísloví, vyluštíme tajenku a určíme, podtrhneme slovní druhy podle pokynů v učebnici.
 • Jako D.Ú. vypracuj JČ/PS 17/2 a,b
 • MAT učebnice ústně celá str. 35.
 • Cvičení 2. sdílíme obrazovku, děti budou psát do sešitu MAT školního společně se mnou.
 • D.Ú. zopakuj si a nauč se hbitě násobilku 6 nahoru i dolů.
 • PRV učebnice str. 24/5
 • Písemně do sešitu PRV 24/5A
 • Ústně 24/5B,C

Čtvrtek JČ 2h mluvnice (1h on-line) + čtení/psaní, MAT geometrie (1h on-line), VV 2h

 • Zopakuj si slovní druhy a pádové otázky.
 • JČ/PS 17/3, 4
 • JČ školní sešit písemně po opakovaném přečtení 28/5 z učebnice samostatná práce.

………………………………………………………………………………………………………………

 • Čítanka str. 38.
 • Ústně odpověz na otázky pod textem cv. 1., 2., 3.
 • Písanka str. 16. piš 4 řádky nahoře.
 •  Geometrie – podívej se na video před výukou.
 • MAT učebnice teorie a ústní zadání 115. celá strana.
 • MAT/PS 42/1,2,3,4,5
 • VV zadání jako téma do soutěže. Vyfotit a odeslat. Pracuje se barvami. Kdo nemá doma, vyzvedne si ve škole ve skříni vzadu vlevo ve třídě vodové nebo anilinové barvy a 2 štětce různé tloušťky. Ve skříni vpravo pak máme uloženy výkresy. Potřebujete formát A3. Vezměte si jich raději více kusů. Převzetí potřeb vždy v dopoledních hodinách.

Mladí výtvarníci o našem regionu

v letošním školním roce vyhlašujeme 3 . kolo  výtvarné soutěže s názvem Mladí výtvarníci v kraji. Pro letošní rok jsme zvolili téma:

„ Letos nás k tématu napadlo

vzít si na pomoc letadlo.

O radost se podělíme,

pěkné zvíře nakreslíme

a my tě pak oceníme. „

Kategorie:                       I: 1.–3. třída

Výkresy  formát  A3, technika – malba vodovými nebo temperovými barvami.

Pátek  JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, JČ(1h on-line), PRV(1h on-line)

 • Učebnice JČ str. 29. čteme hlasitě článek a žlutý rámeček „Naučte se“.
 • Společně pracujeme do sešitu JČ školního podle sdílené obrazovky 29/1

………………………………………………………………………………………………………………

 • Čítanka str. 39. a 40. článek Kubula a Kuba Kubikula
 • Ústně splň 40/1,2,4
 • Písanka str. 17. celá. Vyfotit a odeslat ke kontrole a hodnocení.
 • MAT učebnice 36/4,5,6 ústně.
 • MAT/PS 24/2,3,4
 • PRV učebnice str. 25. splníme celou stranu.