Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

3. třída – školní týden 16. – 20. 3. 2020

 • klikni zde: Rozepsaný týdenní plán s úkoly
 • Matematika
  • PŘIROZENÁ ČÍSLA V OBORU DO 1000
   • Opakovat, procvičovat a upevňovat:
    • počítání do 1000 po stovkách, desítkách, jednotkách
    • porovnávání čísel
    • sčítání, odčítání stovek se stovkami
    • sčítání, odčítání stovek s desítkami a s jednotkami
    • slovní úlohy
    • Možnost využití výukových materiálů viz. Jč
    • Procvičovat příklady z Početníku 1. díl
  • GEOMETRIE
 • Český jazyk
  • VYJMENOVANÁ SLOVA PO M
   • opakovat ústně i písemně vyjmenovaná slova
   • tvořit slova příbuzná a jiné tvary vyjm. slov
   • https://www.youtube.com/watch?v=BELO9aEvQPg
   • Písanka: procvičovat psaní vyjmenovaných slov po M
   • opakovat psaní abecedy
   • trénovat souvislé čtení z čítanky
   • procvičovat čtení s porozuměním-číst pravidelně vlastní četbu a zapisovat do čtenářského deníku po přečtení knihy
   • upevňovat učivo vyjmenovaná slova po B,L,M prostřednictvím elektronických výukových materiálů: www.onlinecviceni.cz, procvicovani-uciva.webnode.cz, www.proskoly.cz
 • Prvouka
  • PLANETY