Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – v parku, hračky, zvířata
 • Gramatika – I have got, Have you got (a green bag)?
 • Slovní hra – uč. str. 35

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – vysvětlím na on-line hodině
 • Have got – zápis do sešitu English
 • Slovní hra  – uč. str. 35 – pouze ústně
 • Písemný úkol bude na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 20. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

ON-LINE hodiny:

5H Jazyka českého – mluvnice: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Vyjmenovaná slova po L zakončení. Vyjmenovaná slova po M. Slova příbuzná a v jiném tvaru. Slova, která nepatří do slov vyjmenovaných ani příbuzných a jejich pravopis po obojetné souhlásce M. Dvojice slov s odlišným pravopisem podle významu slov.
 2. Učivo z učebnice JČ 2. díl str. 5.,8.
 3. Učivo z pracovního sešitu JČ 2. díl str. 3.,6.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):  

 1. JČ/PS 2. díl 3/4.,5
 2. JČ/PS 2. díl 4/3
 • JČ/PS 2. díl 5/2
 • JČ z učebnice 2. díl do sešitu JČ domácího 8/4

1H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodiny a obsah učiva /ÚTERÝ/

 1. Článek Sísa Kyselá od Martiny Drijverové, tvorba osnovy podle odstavců. Práce na ZADÁNÍ v Teams.
 • Čítanka str. 68.-69.
 • Postupné čtení textu po odstavcích a společná tvorba osnovy jednotlivými větami do sešitu Sloh.
 • Písanka poslední strana opis číslic.

5H Matematika – aritmetika: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Numerace do 1 000. Příklady na sčítání a odečítání stovek, příklady na sčítání a odečítání stovek, desítek a jednotek
 2. Učivo z učebnice MAT str. 56.-60.
 3. Učivo z pracovního sešitu MAT str. 9.-11.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. MAT/PS 10/5
 2. MAT/PS 11/3
 • MAT z učebnice do sešitu MAT domácí 59/7

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

2H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodin a obsah učiva / ČTVRTEK, PÁTEK/

 1. Tvorba Josefa Lady – O chytré kmotře lišce.
 2. Čítanka str. 64.-67. Hlasitým čtením přečteme s porozuměním a ústně splníme všechna zadání pod texty str. 65/1., str. 67/1.,2.,3.
 3. Psací písmo dle normy psaní. Píšeme velká písmena R, Ř, T, Ť, F. Opakování návyků psaní daných tvarů písmen. Správný úchop, sezení. Postavení nohou, rukou a vzdálenost očí od pracovní plochy. Prázdná pracovní plocha a sklon sešitu. Dbáme na krasopis.
 4. Písanka str. 29.,30. piš celá.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole  (odeslat jako přílohu):

 1. Zadání v Teams k článku Sísa Kyselá. Bude přístupné od úterka do pátku.

1H Jazyka českého – slohu: náplň hodiny a obsah učiva /PONDĚLÍ/

 1. Dopis a jeho správná podoba.
 2. Pročíst si modrý rámeček ze str. 67. Všimněte si, jak správně psát dopis.
 3. Uvědom si a spoj se slovy co je: datum, oslovení, úvod, sdělení, zakončení a podpis.
 • Ústně splň úkoly 67/5.,6.,7. (Pokus se své vyprávění formulovat jen slovně. Prozatím jen promysli a nepiš. Na hodinu navážeme příští týden)

2H Prvouka: náplň hodin a obsah učiva /STŘEDA, PÁTEK/

 1. Lidé a čas – začíná nový rok. Porovnání našeho a prvního egyptského kalendáře. Kalendář a 12 měsíců. Naše zážitky z minulosti. Průkaz osobních údajů.
 2. Učebnice str. 42.-43.
 3. Vypracujeme dle pokynů v učebnici obě strany. 42/A), B) pouze ústně. Písemně splníme cvičení 42/C). Nemalovat žádné symboly k jednotlivým měsícům. Stačí doplnit do tabulky názvy měsíců.
 4. Do sešitu PRV opsat z učebnice druhý odstavec textu o egyptském kalendáři. Napsat si nadpis: Egyptský kalendář. Pokračujeme: První kalendář vznikl ve starém Egyptě….atd…
 5. 43/10A) pouze vypravuj zážitek.
 6. 43/11 doplň písemně a 43/11A), B) ústně

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Učebnice 43/11 průkaz.

2H Výtvarná výchova: náplň hodiny /čtvrtek/

 1. Nakreslit nebo namalovat libovolnou technikou na formát A4 havrana nebo vránu. Pracuj podle internetu, encyklopedie, obrázku.
 2. Ten, kdo si dal v minulém týdnu práci a nakreslil obrázek do sešitu Čtení úkol neplní. Zaslouží si odměnu za svou píli.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Obrázek vrány nebo havrana.