Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

Přílohy:

Pondělí JČ 2h mluvnice + sloh, MAT 1h

 • Opakování: učebnice str. 19/1 ústně
 • 19/2 písemně do sešitu domácího jako D.Ú.
 • 19/3 ústně
 • JČ/PS 11/1.,2.
 • Do slohového sešitu si napiš tuto osnovu a postupuj podle ní:
 • Osnova: 1.Úvod-představa.
 •                2. Místo kde a kdy.
 •                3. Kdo nebo co se vylíhne.
 •                4. Co zažijete.
 • Postupuj podle Čítanky 25/5
 • Svůj popis doplň obrázkem.
 • MAT/PS str. 12. vypracuj celou stránku bez pomoci rodičů. Práce by měla být splněna za 30 min a 10 min si ponechej ke kontrole. Vysvětlení doplňovacích příkladů: 50 + .  = 90, 50 a kolik chybí do 90 nebo otoč příklad jako u zkoušky a počítej 90 – 50 = 40.
 • Práci vyfoť a odešli ke kontrole a hodnocení.

Úterý JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT 1h

 • JČ/PS 11/3
 • Učebnice 19/4 fólie
 • Učebnice 19/5 písemně do školního sešitu
 • 19/7 ústně včetně úkolů a,b,c,d
 • Čítanka str. 27. s úkoly pod textem bez pamětného učení se básní
 • Písanka str. 10. končíš větou: Ninu bolí v krku
 • MAT učebnice str. 23/8 přečíst teoretickou část a vyvodit z ní cv. 9.
 • Do sešitu školního napsat: dělenec : dělitel = podíl a příklad 12 : 3 = 4
 • Učebnice 23/11 provést názorně na předmětech dle zadání. Vzít např. 20 knoflíku, 14 pastelek a 9 kostek a skládat na stole.
 • MAT/PS 17 celá bez 1b
 • Odkaz na procvičování násobení a dělení 1,2,3,4,5

Středa JČ, MAT, PRV po 1h

 • Učebnice 19/6 jako opis tiskacím písmem na PC, kdo si nebude tisknout a následně fotit či scanovat, do vloženého dokumentu Závěrečný test po ukončení 2. třídy z jazyka českého. Pro tištěnou formu testu použij při přepisu psacího písma.
 • Přípravu na test najdeš v Pracovním sešitu ALTER pro 2. ročník. Přílohu se souborem fotek s vyznačeným zadáním najdeš v Teams i jako přílohu domácího úkolu bez vypracování v DM-SW. Využij ji k ústnímu či písemnému procvičení před testem.
 • Vypracuj test a odešli ke kontrole.
 • Příprava a test rozdělen do 2 vyučovacích hodin (45min příprava a 45min test 10min navíc pro kontrolu). Svou práci dokonči ve čtvrtek.
 • MAT učebnice teoretická část ústně 24/12.,13.,15.
 • Do domácího sešitu vypracuj D.Ú. z učebnice 24/14
 • MAT/PS 18/1.,3.,5.,9.
 • PRV do sešitu odpověz na dvě otázky z učebnice str. 18/8B, C. Odpovídej celou větou.
 • 18/9A,B přečti si otázku a odpověz ústně.

——————————————————————————————————————–

Čtvrtek JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT geometrie 1h

 • JČ dokončení práce ze středy
 • Čítanka str. 28. přečti hlasitě
 • Odpověz na otz. 29/1 ústně
 • Písanka str. 11. pouze psací písmo po písmeno Ú včetně
 •  Geometrie – učebnice teorie a ústní zadání 112/1.,2.
 • Do geometrického sešitu 112/4
 • MAT/PS 39/1.,2.,6.

——————————————————————————————————————–

Pátek  JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT, PRV po 1h

 • Učebnice str. 20. přečti si úvodní článek, Opakujte (zarecituj hlasitě báseň o slovních druzích, kterou umíš ze 2. třídy)
 • Do školního sešitu 20/1a),b) stačí jeden příklad ke každému slovnímu druhu. Nezapomeň si do sešitu napsat nadpis: SLOVNÍ DRUHY
 • 20/2 proveď ústně
 • Čítanka str. 29. dočti článek hlasitě
 • Do sešitu čtení si vypiš tato ustálená slovní spojení: není ani noha, v tu ránu spí, koukají jak spadlí z višně, stojí ve dveřích jako solný sloup. Každé slovní spojení za pomlčku stručně vysvětli: např. sedí doma jako oukropeček = sedí v tichosti a připadá si provinile nebo pohled za všechny drobné = podívaná k nezaplacení
 • Písanka str. 12. pouze psací písmo po slovo ryby včetně
 • MAT/PS 19/1.,4.,5.,6.
 • Učebnice teorie str. 25/3 pročti ústně
 • Vložen odkaz na pracovní list k procvičení sudých a lichých čísel. Teorie sudá čísla se dají dělit 2 a mají na místě jednotek vždy číslo 0,2,4,6,8, ta ostatní jsou lichá. List je sdílený na Teams i v DM-SW jako úkol, který nevyžaduje odeslat zpět. Řešení přiloženo.
 • PRV jdi na vycházku vezmi si s sebou učebnici, ze které si nejprve doma přečti zadání ze str. 19/10 a splň takto postupně celou stránku. Nezapomeň i na sběr přírodnin, ze kterých si vyrobíš zvířátka, postavy, obrázky, atd… Listy si vylisuj a vysuš, kaštany, bukvice, žaludy, aj. V týdnu po podzimních prázdninách z nich budeme tvořit společně ve škole nebo doma v rámci hodin VV a PČ.
 • Děti ze čtenářského klubu budou mít výuku on-line v 8,30h ve čtvrtek 22.10. Připraví si knihu Skřítek Nils. Společně budeme dočítat druhou polovinu první kapitoly a vypracujeme si připravený pracovní list v Teams.

Všem pilným žáčkům a rodičům přeji krásné podzimní prázdniny. Kéž se společně setkáme 2. listopadu v naší třídě.

Angličtina

Učebnice – vše pouze ústně

· str. 8, 10, 16 – zopakuj nahlas slovíčka škola, barvy a hračky

· str. 11 – slovní hra ve dvojicích: mysli si na jednu kartičku s obrázky a druhý hádá, kterou kartu si myslíš. Použij otázku – What colour is the (ruler/pencil-case)?

· str. 13: přečti si 3x nahlas mail od Grega, potom přelož

Pracovní sešit – samostatná práce písemně

· str. 20: doplň věty do bublin a vybarvi si jeden obrázek

· str. 21 / 2: v šedém rámečku si přečti barvu + věc a potom podle toho vybarvi obrázky