Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodina

 • Slovní zásoba: školní potřeby, barvy, čísla 0-10
 • Otázka: What colour is (the pencil-case)? uč. str. 11, Where are you from? uč. str. 12
 • Čtení – uč. str. 13

Písemně – samostatná práce

 • Pracovní sešit str. 22/1: do křížovky napiš názvy hraček na obrázcích. Potom hračky vybarvi a popiš, např. green lorry, orange dinosaur.
 • Pracovní sešit str. 22/2: v obrázku máš napsanou barvou, kterou máš hračku vybarvit. Potom napiš na správný řádek barvu + hračku (nemusíte psát neurčitý člen a/an).
 • Zprávu o splnění úkolu v pracovním sešitě mi, prosím, pošlete na dm software nebo mi to děti ukáží na on-line výuce na kameru.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat v úterý 3. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 12. – 12.30 hod.

Pondělí JČ 2h mluvnice (1.h on-line)+ sloh, MAT (1h on-line)

 • Opakování: báseň slovní druhy, kdo si ještě nevytiskl a nevlepil do JČ školního sešitu provede. Kdo nemá možnost tisku, přepíše. Vloženo v souborech na Teams. Báseň naučit zpaměti.
 • Znovu si přečti vysvětlení k jednotlivým slovním druhům z barevných krabic. Učebnice str. 20.

1. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Ukazujeme na ně: TEN, TA, TO, TI, TY TA.

2. Přídavná jména označují vlastnosti, odpovídají na otázku: JAKÝ, KTERÝ, ČÍ.

3. Zájmena…..atd. Je nutné se v návaznosti na báseň nadrilovat všech 10 slovních druhů, vysvětlit krátce, co který slovní druh znamená a uvést příklad ke každému druhu.

 • Učebnice str. 21. přečíst hlasitě úvodní článek a teorii „Opakujte“ ze žlutého rámečku. Tabulku přepsat do školního sešitu. Vložena v souborech na Teams.
 • Do sešitu JČ domácí proveď 21/1 z učebnice. Slova, která se opakují, piš pouze 1 krát (např. Kima, mušketýry). Pro kontrolu řešení vloženo v souborech na Teams.
 • JČ/PS 12/1.,2.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Sloh splň pouze ústně dle pokynů v Čítance str. 29. cv. 3.
 • JČ/PS 12/4. a 5. Cvičení 4. Nepřepisuj do sešitu.
 • MAT učebnice str. 26. cv. 1.,2. splň ústně.
 • 26/3 vloženo v Teams jako zadání. Vypracuj přímo tam a odešli ke kontrole.
 • Do sešitu MAT domácí 26/4

Úterý JČ 2h mluvnice (1.h on-line) + čtení/psaní, MAT (1h on-line) , PČ 1h

 • Učebnice 21/3 ústně
 • Učebnice 22/6 fólie
 • Učebnice 22/7.,8. ústně
 • Řekni si hlasitě báseň ABECEDA
 • JČ/PS 13/1 (domečky nikdy nebudeme přepisovat do sešitu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Čítanka str. 30. cv. 1. ústně
 • Písanka str. 11. pouze psací písmo po Ú včetně
 • MAT učebnice str. 27/5.,6.,7.  přečíst teoretickou část 5. a vyvodit z ní cv. 6. ,7.
 • Na fólii 27/8
 • 27/9 a,b vloženo v Teams jako zadání. Vypracuj přímo tam a odešli ke kontrole.
 • PČ vyrob si z nasbíraných přírodnin postavičky, zvířátka. Nápady čerpej třeba na Pinterestu nebo v časopisech, či internetu. Svou práci vyfoť a odešli ke kontrole.

Středa JČ, MAT po 1h, PRV (1h on-line)

 • Učebnice str. 23. článek Hrušky paní Zajíčkové a  teorie „Opakujte“ čti hlasitě, cv. 1. pod článkem ústně.
 • JČ/PS 13/3.,4.
 • Cvičení 5. z PS přepište do sešitu JČ školní. Pro děti s PO krácen text o 2 věty.
 • MAT učebnice ústně 28/1., 5.
 • Písemně do sešitu MAT školního 28/2
 • Ústně 28/5
 • MAT/PS 20/1. 2.
 • PRV ústně odpověz na všechny otázky ze strany 20. Připomeň si TYPY KRAJINY PODLE VZHLEDU ze str. 18. Typy krajiny máš vypsány i v sešitu. Přečti si také LEGENDU mapy ze str. 20. a uvědom si. Vesnice má 500 až 3 000 obyvatel, město od 3 000 (Vratimov přes 7 000) obyvatel a velká krajská města od 50 000 obyvatel, velkoměsta od 100 000 obyvatel. Tuto legendu si přepiš podle učebnice do sešitu a vytvoř podobnou mapu místa, kde žiješ ty. Jen slovo sídlo v legendě mapy je třeba brát s rezervou. Výhodněji se jeví použít termíny vesnice, město, krajské město a velkoměsto. Svůj výtvor vyfoť a odešli ke kontrole.
 • Podklady čerpej buď na internetu nebo využij dokumentu vloženého do Teams soubory a výukové materiály.

Čtvrtek JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT geometrie (1h on-line), VV 2h

 • JČ učebnice str. 24. přečti hlasitě úvodní článek a teorii ze žlutých rámečků „Naučte se“, cv. 1. pod článkem proveď ústně.
 • Do sešitu JČ domácí cv. 2. z učebnice str. 24. Namaluj obrázky a napiš k nim např. 1 pes, 2 psi, 1 kočka, 2 kočky
 • 24/3 ústně
 • JČ/PS 14/1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Čítanka str. 31.
 • Úkoly pod článkem ústně cv. 1.,2.
 • Cvičení 3. nejprve proveď ústně celé. Potom správně přepiš do sešitu Čtení po slovo lípu u konce čtvrtého řádku. Děti s PO končí slovem lípu na konci třetího řádku.
 • VV vytvoř koláž z vysušených a vylisovaných listů. Svůj výtvor dokresli nebo domaluj do konečné podoby. Např.: skřítek podzimníček, který bude mít vousy ze špičatých listů nebo strom, jehož koruna bude tvořena listy, pařezová chaloupka, aj….

Pátek  JČ (2h on-line) mluvnice + čtení/psaní, MAT, PRV po 1h

 • Zopakuj si ústně pravidlo pro určení čísla podstatných jmen a rodu podstatných jmen.
 • JČ/PS 14/2a,b písemně, JČ/PS 14/2c ústně
 • Vypracuj zadání v Teams a odešli ke kontrole dle JČ/PS 15/1a,b
 • JČ/PS 15/2a,b. Děti s PO končí slovem Jonatána.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Čítanka str. 32. a 33.
 • Ústně 33/2
 • Písanka str. 12. celá

Pozor hodina čtení a psaní bude rozdělena na 2 skupiny děvčata a chlapce. Děvčata budou číst a chlapci psát a potom se vymění. Začneme společně.

 • MAT učebnice 29/6.,7 ústně
 • Učebnice 29/8a,b
 • MAT/PS 20/3.,4.,5.
 • PRV učebnice 21/12 písemně A,B,C ústně. Můžete použít mapy na internetu nebo plán města Vratimova je vyvěšen na Obecním úřadě (byli jsme u něj na vycházce).
 • Učebnice 21/13 písemně zadání A nedělej, zadání B vyber a označ.