Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

15. – 16. 10. 2020

19. – 23. 10. 2020

2. – 6. 11. 2020

9. – 13. 11. 2020

16. – 20. 11. 2020

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodina

 • Slovní zásoba: jídlo, hračky
 • Gramatika: neurčitý člen a/an, množné číslo
 • I like / I don’t like
 • Video – procvičování slovní zásoby

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English
 • Pracovní sešit
 • Písemné úkoly budou na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat v úterý 24. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 12. – 12.30 hod.

Pondělí JČ 2h mluvnice (1h on-line), + sloh, MAT (1h on-line)

 • JČ učebnice ústně 29/2
 • Učebnice 29/3 pracujeme písemně do školního sešitu se sdílenou obrazovkou.
 • Ústně učebnice 29/4
 • D.Ú. JČ/PS 18/1

……………………………………………………………………………………………………………..

 • Podle Čítanky 40/3 splň do sešitu sloh. Jako nadpis uveď své jméno pro uklízecí strašidlo.
 • Při popisu nezapomeň popisujeme nejprve vzhled a potom vlastnosti/povahu. Popisujeme od hlavy směrem dolů, zakončujeme oblečením. Vyvarujeme se opakování slovesa má. Neopakujeme příliš stejných slov. Také často nevolíme spojku a. Věty nezačínáme a pak, a potom. V popisu je vhodné používat přirovnání. Třeba nos malý jako knoflík nebo postava dlouhá jako tyč, tváře červené jako jablíčka.
 • Pokud si potřebuješ připomenout jak může popis vypadat, podívej se do žlutých rámečků v Čítance na popis paní Láryfáry str. 9.  Znovu si přečti tyto pasáže.
 • Slohovou práci vyfoť a odešli ke kontrole.
 • MAT ústně zopakujeme všechny násobkové řady 2,3,4,5,6
 • MAT ústně splníme str. 37. učebnice celá strana.
 • MAT/PS str. 25/1,2,3,
 • D.Ú. MAT/PS 25/5,6 
 • Naučit se pamětně násobkovou řadu čísla 7.

Úterý JČ 2h mluvnice + čtení/psaní (2h on-line), MAT 1h

 • Ústně zopakujeme slovní druhy, rod, číslo, pád u podstatných jmen a osobu, číslo, čas u sloves.
 • JČ/PS 18/2,3,4

——————————————————————————————————————–

 • Čítanka str. 40. obě básně a úkoly 1 a 2 pod nimi. Recitujeme jednotlivě hlasitě s přednesem. Básně si ústně rozebereme.
 • Písanka str. 18. prvních 6 řádků.
 • Zopakuj si pamětně násobky 7 nahoru i dolů.
 • MAT učebnice ústně 38/4,7
 • Cvičení 5. a 6. písemně do sešitu školního včetně zápisu (má 4 řádky z toho 2 otázky), výpočtů, 2 odpovědí a zkouškou správnosti (postačí pro první z výpočtů) . Grafické znázornění neprovádíme. Nezapomeneme na šipku 7 krát dažší než a 7 krát levnější než. Všechny zápisy jako vzor najdete vždy nahoře v učebnici na stránce jako příklad a vysvětlení např. str. 31.a 32.

Středa JČ mluvnice (1h on-line), MAT (1h on-line), PRV 1h

 • Nejprve si ústně přečteme 3 žluté rámečky ze str. 30. v učebnici.
 • Splníme ústně cv. 6. a 7., písemně do sešitu školního cv. 8d.
 • JČ/PS 19/1 pouze levý sloupec písemně, pravý ústně.
 • MAT/PS celá str. 26 společně v hodině.
 • MAT/PS 26/7 vypracuj jako D.Ú. do sešitu domácího.
 • PRV str. 26.a 27. cvičení 8. ústně.
 • Vyber si 3 situace z obrázku, které jsou nebezpečné a 3, které nepředstavují při cestě do školy žádné nebezpečí a popiš je. Příklad: 11. starší spolužáci chtějí peníze, svačinu – nebezpečí, 7. kominík – bezpečí. Klíč k řešení vkládám do výukových materiálů. Svou práci vyfoť a odešli ke kontrole.

Čtvrtek  JČ 2h mluvnice (1h on-line), + čtení/psaní, MAT geometire (1h on-line)

 • JČ/PS 19/ 2,3,4
 • Znova zopakovat všechna určení u podstatných jmen, zaměřit se na pády, připomenout rod a číslo, slovní druhy.

………………………………………………………………………………………………………………

 • Čítanka str. 41.
 • Písanka str. 19. celá.
 • MAT učebnice 116. Jednotky délky tabulky nahoře a uprostřed cv.3. přepíšeme do sešitu.
 • 116/1,2,4 ústně.
 • 116/5 D.Ú. písemně do sešitu Geometrie (stačí 5 věcí).
 • Splň zadání kvíz v Teams jako test.

Pátek JČ 2h mluvnice (1h on-line) + čtení/psaní, MAT 1h, PRV (1h on-line)

 • JČ učebnice ústně 30/9,10 a žlutý rámeček.
 • Splň zadání kvíz v Teams jako test.

——————————————————————————————————————–

 • Čítanka str. 42.
 • Ústně otázky 1. a 2. pod textem.
 • https://www.youtube.com/watch?v=W3quKaN0XZQ
 • Podívej se na video. Do sešitu čtení napiš nadpis Příhody Lišky Bystroušky – Leoš Janáček a napiš všechny postavy a zvířata, která se v ukázce vyskytla.
 • Písanka str. 20. piš 4 řádky.
 • MAT učebnice celá str. 39 ústně a na fólii 39/3
 • Nauč se násobky 8 nahoru i dolů pamětně.
 • MAT/PS 27/1
 • PRV strana 28. celá cvičení 10/C pouze ústně.