Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Čísla 0-20
 • Anglická měna – libry: seznámení
 • Sloveso ´have got´ – procvičování
 • Slovní hra – uč. str. 35

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – vysvětlím na on-line hodině
 • Čísla 0-20 (zápis do sešitu English)
 • Písemný úkol bude na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

ve středu 27. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

ON-LINE hodiny:

4H Jazyka českého – mluvnice: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT/

 1. Vyjmenovaná slova po M zakončení.
 2. Učivo z učebnice JČ 2. díl str. 8.,10.
 3. Učivo z pracovního sešitu JČ 2. díl str. 7.,9.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):  

 1. JČ/PS 7/1. včetně přepisu do sešitu školního i s podtržením slov dle pokynů b)
 2. JČ/PS 9/4 včetně zadání b) do sešitu domácího
 • JČ z učebnice do sešitu JČ domácího 10/6 žáci s P.O. končí slovy do ohně

3H Matematika – aritmetika + 1H geometrie: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT/

 1. Numerace do 1 000. Příklady na sčítání a odečítání stovek, desítek a jednotek.
 2. Učivo z učebnice MAT str. 61.-64.
 3. Učivo z pracovního sešitu MAT str. 12.-13.
 4. Rovina a rovinné útvary.
 5. Učivo z učebnice MAT str. 120., 121.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. MAT/PS 12/6
 2. MAT/PS 13/6
 • MAT z učebnice do sešitu MAT domácího 62/7 včetně zápisu, výpočtu, ZK., odpovědi.

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

2H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodin a obsah učiva /ÚTERÝ, ČTVRTEK/

 1. František Hrubín a Vojtěch Steklač 1. část.
 2. Čítanka str. 70. Nejprve tichým čtením přečteme. Poté hlasitým čtením s přednesem recitujeme obě básně. Každou předneseme 2 krát a dáme si záležet na pomalém, plynulém, bezchybném přednesu básní z Čítanky bez pamětného učení.
 3. Úkoly a otázky pod textem splň ústně. Jsou to cv. 1.,2.,4.,5.
 4. Hlasitým čtením přečti první část ukázky z knihy Boříkovy lapálie str. 71.
 5. Psací písmo dle normy psaní. Píšeme velká písmena S, Š, L, D, Z, Ž.
 6. Písanka str. 31.,32. vždy jen polovinu stránky, pouze psací písmo.
 • Cvičení, která nemusíme psát si vždy alespoň pročteme.

1H Jazyka českého – slohu: náplň hodiny a obsah učiva /PONDĚLÍ/

 1. Dopis jako přepis bez chyb.
 2. Podle učebnice JČ str. 9/2 nejprve přečteme dopis pro Emilku a opravíme si v něm chyby na fólii, volný list papíru.
 3. Přepíšeme text bez chyb do sešitu JČ sloh.

Samostatné cvičení, které se zasílá zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Sešit sloh s přepisem dopisu podle JČ/UČ 9/2.

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /STŘEDA/

 1. Lidé a čas – já. Minulost, současnost a budoucnost. Pětilístek o mne, číselná osa.
 2. Učebnice str. 44.
 3. Vypracujeme dle pokynů v učebnici 3 pětilístky do sešitu PRV. JÁ, když jsem byl malý, JÁ dnes, JÁ v dospělosti. Zadání A), B), C).
 4. Číselná osa 44/13 končí rokem 2023 to budou děti končit v 5. třídě ZŠ. Protáhneme si ji v učebnici. Dokreslíme záznam 2027 konec ZŠ a vstup na SŠ a rok 2031 konec SŠ. Dospělost si každý dopočítá, ve kterém roce bude plnoletý (18 let) a zaznačí na osu.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 • Sešit PRV s vyfocenými pětilístky.

1H Pracovní činnosti: náplň hodiny /ÚTERÝ/

 1. Vyrobit myš v návaznosti na vyjmenovaná slova po M. Foto s návrhy vloženo V Teamsech. Nápady lze čerpat na Pinterestu. Jedná se o práci s materiály. Zvolila jsem pro příklady: ruličku od WC papíru, ořechovou skořápku, kartón od vajec. Není podmínkou, vyjděte z toho, co najdete doma.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Vyfocená myš.