Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

3. třída – školní týden 4. 5. – 7. 5. 2020

 • JAZYK ČESKÝ
  • Pondělí 4. 5.
   • PS- s.14/1-jen doplň, cv. 2- Pokud nebudeš vědět, strejda Google ti napoví :)-
   • cv.3a)- doplň, 3b)- Vymysli a napiš věty s barevnými slovy. Opět můžeš použít Google pro vysvětlení slov.
   • PÍSANKA: s. 20- Opiš krasopisně báseň a odpověz celou větou na otázku. Abys mohl/a správně odpovědět, potřebuješ vědět, mezi které šelmy patří levhart a jací další živočichové patří do stejné skupiny. Možná to víš z hlavy. Ale pro jistotu si najeď na odkaz a dozvíš se to:https://www.youtube.com/watch?v=J-eAeyFBJhw
  • Středa 6. 5.
  • Čtvrtek 7. 5.
   • PS- s. 15/1- celé. Procvičíš si zde skloňování podstatných jmen( píšťalka, bez píšťalky, k píšťalce,…) a časování sloves(já pískám, ty pískáš, on píská,…) ve cv.1c)-časuj v jednotném i množném čísle.
 • MATEMATIKA
  • Pondělí 4. 5.
   • PS- s. 19/5,6-ve cv. 5 můžeš dvojice čísel, které k sobě patří dávat třeba do kolečka.
  • Úterý 5. 5.
   • Početník s. 26-druhý sloupec, uč. s. 76/1-vypočítej slovní úlohu do M-Š, stačí jen příklad a odpověď. Cv. 2- opiš a vypočítej do M-Š. Cv. 3,4-ústně.
  • Středa 6. 5.
   • PS- s. 20/1,6. Početník s. 26-třetí sloupec.
  • Čtvrtek 7. 5.
   • Uč. s. 77/2- vypočítej pomocí rozkladu do M-D, cv.3-MD. PS-s. 21/1.
 • PRVOUKA
  • Uč. s. 44,45-přečíst + PS s. 48

Ke kontrole mi pošli DIKTÁT a PÍSANKU-s. 20 do čtvrtku 7.5.

 • Anglický jazyk
  • Milí žáci,tento týden máte všechny informace o domácí přípravě z angličtiny v příloze. P. Mrnuštíková