Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodina

 • Slovní zásoba – jídlo (opakování), v parku (nová slovní zásoba)
 • Gramatika – I like / I don’t like, I have got, Have you got (a green bag)?

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English – nová slovní zásoba ´v parku´
 • Písemný úkol bude na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

               ve středu 6. ledna: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

Pondělí JČ 2h mluvnice (1h on-line), + sloh, MAT (1h on-line)

 • Opakování vyjmenovaných slov po B řada (jednotlivci).
 • Dvojice slov ze snímku z obrazovky. Tvoříme s nimi věty ústně. (vloženo ve výukových materiálech v TEAMS).
 • JČ učebnice ústně 38/1.,2.,3.,4. a 6. Dopis od Lukáše.
 • JČ/PS 28/1.,2.
 • JČ/PS 28/3 jako D.Ú.

………………………………………………………………………………………………………………

 • Podle Čítanky str. 57. si pozorně pročti cv. 1. Zapamatuj si, jak se píše adresa na pohlednici, dopise či přání. Sleduj jednotlivé řádky toho, co musí být vyplněno. Pozorně si přečti přání k Vánocům. Musí obsahovat oslovení, přání a podpis. Podívej se, že za oslovením je napsaná čárka. Ve zdvořilostní komunikaci Ti, Vy, Vás (zájmena) se píše velké písmeno. Stejně jako ve slově Vánoce, ale už jej nepíšeme v přídavném jménu vánoční.
 • Cvičení 2. splň písemně. Nakresli si sám pohlednici, vybarvi její první stranu. Nakresli nebo namaluj na ni zimní motiv. Můžeš i obkreslit z těch, které Ti přišly domů k Vánocům od příbuzných či známých. Rozměr pohlednice, kterou si vystřihneš je tvar obdélníku 15 krát 11cm. Druhou stranu si nalinkuj podle vzoru z Čítanky. Vyplň adresu a napiš přání. Můžeš použít i napsaný text, který drží děti dole na stránce v Čítance.
 • Slohovou práci vyfoť z obou stran (úkol do VV) a odešli ke kontrole.
 • MAT učebnice Zaokrouhlování celá str. 46. ústně.
 • MAT/PS str. 3. celá bez cvičení 2. Řešení druhého cvičení mohou děti napsat do chatu v Teamsech. Jedná se o dobrovolný úkol.

Úterý JČ 2h mluvnice (1h on-line), + čtení/psaní , MAT (1h on-line)

 • Opakování vyjmenovaných slov po B řada. Říkáme ji po jednotlivých slovech postupně.
 • Dvojice slov ze snímku z obrazovky. Tvoříme s nimi věty ústně. (vloženo ve výukových materiálech v TEAMS).
 • Písemně podle učebnice 38/7 společně se sdílenou obrazovkou do sešitu školního.
 • Ústně učebnice 39/1.,2.
 • D.Ú. JČ/PS 28/4.

——————————————————————————————————————–

 • Čítanka str. 51. úkoly 1. a 2. pod nimi splň ústně.
 • Písanka str. 23. celá.
 • MAT učebnice Zaokrouhlování celá str. 47. ústně. Na nadepisovací fólii společně cvičení 4. a 5. Pracujeme podle vzoru v učebnici v oranžové tabulce.
 • MAT/PS 4/2.,3.,4.,6 společně v hodině.
 • D.Ú. MAT/PS 4/5.

Středa JČ mluvnice (1h on-line), MAT (1h on-line), PRV 1h

 • Podle karty vyjmenovaných slov po B vytváříme společně ke každému slovu alespoň jedno slovo příbuzné.
 • Dvojice slov ze snímku z obrazovky. Po vysvětlení významu slov z obrázku časujeme slovesa a skloňujeme podstatná jména ústně (vloženo ve výukových materiálech v TEAMS).
 • JČ/PS společně 29/1.
 • Chlapci samostatně pracují JČ/PS 29/3. (Pro žáky s P.O. text krácen o poslední větu.) Poté výměna s děvčaty.
 • Děvčata společně pracují 29/2. Poté výměna s chlapci.
 • MAT/PS str. 5/1.,2.,3.,6. společně v hodině.
 • MAT učebnice celá str. 48. Písemné sčítání.
 • Písemně do sešitu školního 48/2 pracujeme společně se sdílenou obrazovkou.
 • D.Ú. MAT/PS 5/4.
 • PRV str. 38. celá. CV. 1. písemně a cv. 2 ústně.
 • Vybarvi si obrázek.

Čtvrtek  JČ 2h mluvnice (1h on-line), + čtení/psaní, MAT (1h on-line), VV 2h

 • JČ/PS 30/1.,2.
 • Ústně učebnice 39/3.
 • Písemně podle učebnice 39/4 společně se sdílenou obrazovkou do sešitu školního.
 • Samostatná práce: Vytvoř do sešitu domácího 2 pětilístky se dvěma slovy z obrázků. Jsou to slova BÍLÁ A BÝLÍ (vloženo ve výukových materiálech v TEAMS).
 • Vzor pro D.Ú. pětilístek: 1. řádek nadpis, 2. řádek dvě přídavná jména, 3. řádek tři slovesa, 4. řádek jednoduchá věta nejlépe ze čtyřech slov, 5. řádek asociace nebo přirovnání související s nadpisem.
 • Máme slovo třeba:                     DOBYTEK
 •                                    HOSPODÁŘSKÝ     ZVÍŘECÍ
 •                           POMÁHÁ            CHOVÁ SE          ORÁ
 •                                 DOBYTEK SE PASE NA LOUCE.
 •                                                         KRÁVA

………………………………………………………………………………………………………………

 • Čítanka str. 52. a 53. úkol 2. ze str. 54. splň ústně.
 • Písanka str. 24. polovina str. po slovo žezlo včetně.
 • MAT učebnice str. 49. celá ústně. Cvičení 5. a 7. na nadepisovací fólii.
 • MAT/PS samostatná práce 5/7. Kontrola výsledků nasdílena ve výukových materiálech v Teams.
 • VV tvorba vlastní vánoční nebo novoroční pohlednice. Odesílá se ke kontrole.

Pátek JČ 2h mluvnice (1h on-line) + čtení/psaní, MAT 1h, PRV (1h on-line)

 • JČ/PS ústně 30/3.
 • JČ/PS písemně 30/4.,5.
 • Učebnice 40/1.,2. ústně.
 • Písemně podle učebnice 40/3 samostatně jako přepis do sešitu školního.

——————————————————————————————————————–

 • Čítanka str. 55. a 56. úkol 3. ze str. 56. splň ústně.
 • Písanka str. 25. celá.
 • MAT učebnice celá str. 50 ústně. Písemné odčítání.
 • Písemně do sešitu školního 50/2 pracujeme společně se sdílenou obrazovkou.
 • MAT/PS společně 6/1.
 • MAT/PS samostatná práce 6/2. Kontrola výsledků nasdílena ve výukových materiálech v Teams.
 • PRV strana 39. Společně 39/3.
 • Do sešitu PRV 39/C písemně do sešitu. Pracujeme se sdílenou obrazovkou. Odpovídáme na otázky ze cvičení. Doplníme nakresleným obrázkem náramkových hodinek s ciferníkem.
 • 39/4 do učebnice splň D.Ú.