Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

On-line hodina

 • Slovní zásoba – v parku, barvy, jídlo
 • Sloveso ´have got´, ´I like´ – procvičování
 • Čtení – porozumění textu – učebnice str. 37

Samostatná práce

 • Pracovní sešit – vysvětlím na on-line hodině
 • I like / I have got – opakování slovní zásoby
 • Samostatnou práci vysvětlím na on-line hodině. Zadání budou na Teams / team English 3.A (PM) v sekci ´Zadání´.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat

ve středu 10. února: kluci 8:00-8:30 hod., holky 11:00-11:30 hod.

ON-LINE hodiny:

5H Jazyka českého – mluvnice + 1H sloh: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Vyjmenovaná slova po P zakončení.
 2. Učivo z učebnice JČ str. 14.,15.
 3. Učivo z pracovního sešitu JČ str. 14.,15.
 4. Osnova k pohádce a její následné vyprávění.
 5. Učivo z Čítanky str. 75. a 76. Flétnové hodiny H.CH. Andersen.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):  

 1. JČ/PS 14/4 za a) i za b).
 2. JČ/PS 15/3 za a) i za b)
 • JČ z učebnice do sešitu JČ školního 14/4. Žáci s P.O. píší jen 6 vět.
 • JČ z učebnice do sešitu JČ domácího 15/4. Žáci s P.O. končí slovním spojením /bitva s pýrem/.

4H Matematika – aritmetika + 1H geometrie: náplň hodin a obsah učiva /PO,ÚT,ST,ČT,PÁ/

 1. Sčítání s přechodem přes základ 100. Jednotky hmotnosti a objemu.
 2. Učivo z učebnice MAT str. 71.-73.
 3. Učivo z pracovního sešitu MAT str. 15 – 17.
 4. Kreslení ve čtvercové síti. Rovinné útvary.
 5. Učivo z učebnice MAT str. 123. – 124.
 6. Učivo z pracovního sešitu str. 39.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. MAT/PS 15/5
 2. MAT/PS 17/1
 3. MAT/PS 39/1
 • MAT z učebnice do sešitu MAT domácího 71/4

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /PÁTEK/

 1. Lidé a čas: Život dříve a nyní.
 • Učivo z učebnice str. 48.

DISTANČNÍ hodiny (samostatná domácí výuka):

3H Jazyka českého – čtení/psaní: náplň hodin a obsah učiva /ÚT, ČT, PÁ/

 1. Z lidové slovesnosti. Pohádkový rok.
 2. Hlasitým čtením přečti obě básně str. 76.
 3. K první básni splň cv. 7. pod textem ústně. Zazpívej si písničku. Odkaz k písni vložen.
 4. https://www.youtube.com/watch?v=LldpckcKmrw
 5. Tichým čtením si přečti povídku z Čítanky str. 77. a 78.
 6. Hlasitě čti slova ze zeleného rámečku 78/3 a splň zadání a), b)
 7. Odpověz ústně na otázky 78/1.,2.,4.,5.,6.
 8. Číslice, telefonní čísla a báseň opis.
 • Písanka ze str. 4. pouze 3 řádky. Str. 5. pouze číslice a telefonní čísla /tedy ½ strany/.
 • Strana 6. opiš báseň krasopisně.

Samostatná cvičení, která se zasílají zpět ke kontrole (vyfotit a odeslat jako přílohu):

 1. Písanka str. 6.

1H Pracovní činnosti: náplň hodin /ÚTERÝ/

 1. Uvař, upeč, připrav jednoduchý pokrm. Může to být z teplé i studené kuchyně. Naservíruj ho na talíř a přichystej sobě a své rodině. Nemusíš pracovat úplně sám, můžeš se pouze podílet na jeho přípravě s dospělými.

1H Prvouka: náplň hodiny a obsah učiva /STŘEDA/

 1. Lidé a čas: Úkoly na vycházce.
 • Učivo z učebnice str. 49.
 • 49/8A, odkazy na osobnost J.Husa (ulice Husova ve Vratimově), a významné budovy (busta J.Švermy nahrazena T.G.M. je před naší školou).
 • Zadání 8B a 8C a 8G splň ústně a zajdi si na vycházku.
 • 49/8D písemně do sešitu odpověz na otázky podle osnovy. V Teams vložen text o naší škole, ve kterém jsou podstatné informace vyznačeny barevně. Odpovídej podle nich. Na otázku kdo navrhl naši školu neodpovídej.