Základní škola Vratimov
  Masarykovo nám. 192
Prezentace
Archivy
Nejnovější komentáře

Anglický jazyk

Ústně – on-line hodina

 • Slovní zásoba: hračky, barvy
 • Otázka: Is it a green lorry?
 • Slovní hra – uč. str. 19
 • Video – procvičování slovní zásoby

Písemně – samostatná práce

 • Zápis do sešitu English
 • Pracovní list – opakování
 • Písemné úkoly budou na Teams / team English 3.A (PM) / v sekci ´Zadání´. Vysvětlím na on-line hodině.
 • On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat v úterý 10. listopadu: kluci 8. – 8.30 hod., holky 12. – 12.30 hod.

Pondělí JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT 1h

 • Opakování: báseň Abeceda. Vloženo v souborech na Teams.
 • Vložen odkaz na určování rodů u podst. jmen. Pozor si dej hlavně u čísla množného, kdy si musíš říct podstatné jméno před určením rodu v čísle jednotném. Číslo podstatného jména určuje množství JEDNOTNÉ počet 1 a MNOŽNÉ počet 2 a více.
 • https://www.mojecestina.cz/article/2016041201-rod-podstatnych-jmen
 • Učebnice str. 25. přečíst hlasitě úvodní článek a teorii „Naučte se“ ze žlutého rámečku.
 • 25/1 ústně
 • 25/2 naučte se pamětně pádové otázky. Tabulka pro vlepení do sešitu školního nebo přepsání vložena v souborech Teams.
 • JČ/PS 16/1.Podpora a zpětná vazba jako řešení vložena v souborech foto na TEAMS. Splň pouze každý druhý sloupec (slon, kočka, poupě). Je to velmi obsáhlé. Ty které nepíšeš, si pouze přečti. Řekni si je ústně (stůl, věc, jméno).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Každé dítě po dobu uzavření škol přečte a zapíše knihu do Čtenářského deníku a doplní obrázkem. U všech mám poznačeno, kolik knih měli žáci ohodnoceno a zapsáno. Někteří měli 1 a jiní 5 záznamů. Kontrola po znovu otevření škol.
 • Písanka jen tato písmena a slova ze str. 13.: J, Jiří, Y, j,y,J,Y , střední část vynechat.
 • MAT říkej hlasitě a hbitě násobkové řady 1 až 5.
 •  Učebnice str. 30. cv. 1.,2.,3. splň ústně.
 • Do sešitu MAT domácí 30/4. Barevně označ výsledky příkladů sudých jednou barvou a lichých jinou barvou.

Úterý JČ 2h mluvnice (1.h on-line) + čtení/psaní, MAT (1h on-line), PČ 1h

 • https://www.youtube.com/watch?v=8uvHLsqlaqE
 • Obr pekl mrkev.
  Drzý vlk sedl na bagr a uprchl.
  Krtek pekl mrkvový dort.
 • Tyto modré věty si přepiš do sešitu JČ školního. Při on-line hodině s nimi budeme pracovat a po shlédnutí videa viz. odkaz výše si rozděl slova z vět svislými čarami na jednotlivé slabiky. Barevně označ slabikotvorné R nebo L v jednotlivých slabikách.
 • Zopakuj si pádové otázky, pravidla pro určování čísla a rodu podstatných jmen.
 • Učebnice 25/3 ústně. Stačí od každého rodu po jednom příkladu.
 • Do sešitu JČ domácí jako přepis z učebnice 25/4.
 • Vypracuj a odešli ke kontrole kvíz v TEAMS jako přípravu na zítřejší kvíz, který bude klasifikován.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Čítanka str. 34. přečti si všechny 3 básně.
 • Odpověz písemně celými větami na otázky 1.,2.,3. pod textem.
 • Svůj úkol doplň o nakreslený obrázek k jedné ze tří básní. Obrázek namaluj do spodní části sešitu na nové stránce a klidně ho roztáhni až do linek. Ať je hezký a velký.
 • Své odpovědi včetně obrázku vyfoť a odešli ke kontrole. Úkol bude klasifikován v rámci předmětu VV.
 • Písanka str. 14 jen psací písmo.
 • MAT učebnice str. 31/5.,6.,7a.  přečíst teoretickou část 5. a vyvodit z ní cv. 6.
 • 31/7 b vloženo v Teams jako zadání. Vypracuj přímo tam a odešli ke kontrole.
 • MAT/PS 21. celá strana.
 • PČ poskládej si origami lišku dle návodu z internetu. Viz odkaz níže.
 • https://www.youtube.com/watch?v=Sk-imS7SePc

Středa JČ 1h, MAT (1h on-line), PRV 1h

 • JČ učebnice str. 26. pouze správně přečti báseň: Kolik ptácků, tolik hácků. Doplň háčky tam, kam patří. Pracuj ústně.
 • 26/2 ústně
 • 26/3 písemně do sešitu školního. Slovo SBÍHALY  je se S na počátku. Je to pohyb dohromady.
 • 26/4.,5. ústně
 • Vypracuj a odešli ke kontrole kvíz v TEAMS
 • MAT učebnice ústně 32/8.Cv. 9 vyvodíme na podkladě cv. 8.
 • Ústně 32/10
 • Na fólii 32/11
 • MAT/PS str. 22. celá. Vyfoť a odešli ke kontrole. Při hodině on-line splníme společně příklady na plus a mínus. Zbytek bude jako samostatná práce.
 • PRV ústně odpověz na otázku 22/1A
 • Písemně 22/2.,3.
 • Ústně 22/3A, 3B
 • Písemně do sešitu PRV pod nadpis RODINA vypracuj 22/3C, 3D

Čtvrtek JČ 2h mluvnice(1h on-line) + čtení/psaní, MAT geometrie 1h, VV 2h

 • JČ/PS 16/2
 • Při hodině on-line postupně vysvětlím zápis u podstatných jmen, tzn. zkratková slova pro rod, číslo a pád. Zopakujeme si všech 7 pádových otázek, které děti musí umět zpaměti, aby mohly skloňovat podstatná jména. Kdo nebude přítomen na hodině, zápis a forma jakou se musí psát vkládám do souborů na Teams. Dodržovat takovouto formu zápis vždy.
 • Učebnice 26/6 ústně si rozebereme všechny pravopisné jevy, které jsou v diktátu patrné. Odůvodníme pravopis a připomeneme si vše, co už umíme.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • VV vyfoť nakreslený obrázek ze sešitu Čtení k jedné z básní z Čítanky na str. 34. Odešli ke kontrole a hodnocení.

Pátek  JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT(1h on-line), PRV(1h on-line)

 • Učebnice JČ 27/1 čteme hlasitě článek a žlutý rámeček „Opakujte“
 • Zopakujeme všech 10 slovních druhů i s vysvětlením, co který slovní druh znamená.
 • 27/1 ústně
 • 27/2 ústně a následně písemně do sešitu JČ školního. Děti s PO píší 5 vět, ostatní 7. Splň včetně podtržení.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • MAT učebnice 33/1.,2.,3. ústně
 • MAT/PS 23/1a,b, 3.
 • Společně hrajeme hru BINGO 23/4
 • Samostatná práce a sebehodnocení cv. 5.
 • PRV učebnice 23/4 písemně  včetně zadání A. B splníme ústně.
 • Do sešitu vytvoříme pětilístek na téma RODINA
 • Napiš si název RODINA  na 1. řádek, na 2. řádek dvě přídavná jména např. velká, neúplná, na 3. řádek píšeme tři slovesa např. stará se, vaří, uklízí, 4. řádek věta ze 4 slov např. Moje rodina je skvělá. Na 5. řádek synonymum, metaforu, asociaci např. láska.